Genealogie van de familie Renken

De naam Renken is een afleiding van de germaanse naam Rein, dat raadgever betekent.

I : Roelof Renks, geboren rond 1605, wonende te Roswinkel.

genoemd in het haardstedenregister van Roswinkel in 1672. Op 30 april 1672 wordt hij in Roswinkel genoemd als man tussen de 60 en 70 jaar.
Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

II : Willem Roelfs Renks, geboren te Roswinkel rond 1645, zoon van Roelof Renks (I).
Hij wordt genoemd in het register van haardstedengeld 1691/1695.
Willem was gehuwd met Jantien Berends, geboren te Roswinkel rond 1645.
Uit dit huwelijk:

III-a : Roelf Willems Renckes, geboren te Roswinkel rond 1670, overleden aldaar op 24 april 1746, ongeveer 76 jaar oud, zoon van Willem Roelfs Renks (II) en Jantien Berends. Roelf was gehuwd met Geertien Alberts, geboren rond 1684 (?), dochter van Albert.

Uit dit huwelijk:

III-b : Berend Willems Rencks, landbouwer, boerderij nr.47 (H40) (BB.Vriescheloo) en boerderij nr.46 (H40) (BB.Vriescheloo), geboren te Roswinkel rond 1675, wonende te Vriescheloo, overleden aldaar tussen 5 juni 1737 en 10 januari 1741, 62 jaar tot 66 jaar oud, zoon van Willem Roelfs Renks (II) en Jantien Berends. Berend is getrouwd voor 11 maart 1712 (h.c. raVIzz1), op hoogstens 37-jarige leeftijd met Trijntje Berends Kleen (hoogstens 21 jaar oud), geboren te Lutjeloo (Wedde) rond 1691, overleden tussen 15 mei 1750 en 1751, 59 jaar tot 60 jaar oud, dochter van Berent Harms Voorentholt(Kleen) (voorstander van de armen, landbouwer, boerderij nr.46 (H40) (BB.Vriescheloo), boerderij nr.47 (H40) (BB.Vriescheloo) en boerderij nr.19 (H95) (BB.Vriescheloo/Lutjeloo)) en Renske Geerts Kleen.
Op 13 januari 1744 (RA VIe1) staat Trijntje Berends, weduwe van Berent Renckes aan haar zoon Willem Berents te Vriescheloo het vaderlijk en moederlijk goed bestaande uit een huis met landerijen af. Willem Berents moet 600 car. guldens uitkeren aan zijn zwager Willem Alders, gehuwd met Renske Berents, ter afboedeling. Ook moet Willem zorgen voor het onderhoud van zijn moeder Trijntje Berends.

Trijntje is later getrouwd te Vriescheloo op 21 april 1747 (h.c. RA.VIdd1), op ongeveer 56-jarige leeftijd met Jan Hindricks Heith (ongeveer 36 jaar oud), pachter en boerderij nr.2 (H2) (BB.Vriescheloo), geboren te Vriescheloo rond 1711 (?), wonende aldaar, overleden aldaar na 1752, minstens 41 jaar oud. Jan is daarnaast getrouwd te Vriescheloo voor 1738, op hoogstens 27-jarige leeftijd (1) met Grietien Geerts (hoogstens 24 jaar oud), geboren rond 1714, overleden te Vriescheloo rond 1747, ongeveer 33 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

IV-a : Willem Roelfs Renks, geboren te Roswinkel rond 1710, overleden aldaar op 17 april 1764, ongeveer 54 jaar oud, zoon van Roelf Willems Renckes (III-a) en Geertien Alberts. Willem is getrouwd te Roswinkel rond 1738, op ongeveer 28-jarige leeftijd met Jantien Karskens Huitzingh (ongeveer 25 jaar oud), gedoopt te Onstwedde op 12 maart 1713, overleden te Roswinkel op 11 februari 1785, 71 jaar oud, dochter van Karsken Hansen Huitzingh en Gijssel Elzes Halmingh.

Uit dit huwelijk:

IV-b : Willem Berens Renckes, landbouwer, boerderij nr.47 (H40) (BB.Vriescheloo) en boerderij nr.46 (H40) (BB.Vriescheloo), geboren te Vriescheloo rond 1712, wonende aldaar, overleden tussen 22 april 1790 en 21 april 1791, 78 jaar tot 79 jaar oud, zoon van Berend Willems Rencks (III-b) en Trijntje Berends Kleen. Getuige bij zijn huwlijk o.a. Roelf Renckes van Roswinkel, oom Berent Clein was wel genodigd maar niet verschenen. Willem is getrouwd te Vriescheloo op 30 mei 1744 (h.c.), op ongeveer 32-jarige leeftijd met Naentie Elses Egges (ongeveer 26 jaar oud), geboren te Vriescheloo rond 1718, overleden na 21 april 1791, minstens 73 jaar oud, dochter van Else Egges (landbouwer, boerderij nr.37 (H41) (BB.Vriescheloo), erfgezeten (landeigenaar met bepaalde rechten) en kerkvoogd (beheerder van kerkgoederen)) en Swaenke Freeriks Harding.
Betreffende huwelijkscontract "Des bruidegoms moeder Renske Berens is van hier wanneer der enige twist voorviel tussen d'bruidegom, en des bruits broeder weggegaen, sonder onderteikeninge. Deses dogh heeftet endelijck gedaen, gelijck geset." (het is niet duidelijk of dit bruidegoms zuster Renske Berens of bruidegoms moeder Trijntje Berens moet zijn?) uit: HuppelDePup jaargang 3 blz.45.

Uit dit huwelijk:

V-a : Karsten Renks, geboren te Roswinkel op 5 mei 1751, overleden aldaar op 8 oktober 1811, 60 jaar oud, zoon van Willem Roelfs Renks (IV-a) en Jantien Karskens Huitzingh. Karsten is getrouwd te Roswinkel op 9 juni 1786 voor de kerk, op 35-jarige leeftijd met Geesien Lammerts Swierts (17 jaar oud), geboren te Roswinkel op 18 september 1768, overleden aldaar op 21 september 1836, 68 jaar oud, dochter van Lammert Zwiers en Willemien Schirring.

Uit dit huwelijk:


Foto boven: Het renteniershuis van de familie Renken tegenover de boerderij aan de Dorpsstraat in Vriescheloo

V-b : Berent Willems Renken, landbouwer en boerderij nr.47 (H40) (BB.Vriescheloo), geboren te Vriescheloo, gedoopt aldaar op 21 december 1749, wonende aldaar, begraven aldaar op 29 januari 1798, 48 jaar oud, zoon van Willem Berens Renckes (IV-b) en Naentie Elses Egges. Berent is getrouwd te Vriescheloo op 21 april 1791 (h.c.), ondertrouwd aldaar op 20 maart 1791 voor de kerk, op 41-jarige leeftijd met Geertje Engels (31 jaar oud), gedoopt te Wedde op 10 juni 1759, overleden te Bellingwolde op 12 mei 1833, 73 jaar oud, dochter van Engel Abels (landbouwer en boerderij nr.63 (H63) (BB.Vriescheloo)) en Ettjen Hindriks Hekman.

Uit dit huwelijk:

VI : Engel Berends Renken, landbouwer en boerderij nr.47 (H40) (BB.Vriescheloo), geboren te Vriescheloo op 11 januari 1793, gedoopt aldaar op 13 januari 1793, wonende aldaar, overleden aldaar op 3 oktober 1845, 52 jaar oud, zoon van Berent Willems Renken (V-b) en Geertje Engels. Signalement: lengte 1 el 7 pm 9 dm, blozend aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, dikke neus, normale mond, ronde kin, blond haar en blonde wenkbrauwen. Engel is getrouwd te Bellingwolde op 30 mei 1825, op 32-jarige leeftijd met Grietje Hindriks Koets (24 jaar oud), geboren te Vriescheloo op 8 september 1800, gedoopt aldaar op 14 september 1800, overleden aldaar op 22 maart 1874, 73 jaar oud, dochter van Hindrik Harms Koets (landbouwer, boerderij nr.53 (H43) (BB.Vriescheloo) en boerderij nr.67 (H77) (BB.Vriescheloo)) en Bouwe Egges Engels.

Uit dit huwelijk:

VII-a : Hindrik Engels Renken, landbouwer, boerderij nr.15 (BB.Bellingwolde) en boerderij nr.7 (BB.Bellingwolde), geboren te Vriescheloo op 20 mei 1826, wonende aldaar en te Bellingwolde, overleden aldaar op 27 februari 1905, 78 jaar oud, zoon van Engel Berends Renken (VI) en Grietje Hindriks Koets. Hindrik is getrouwd te Bellingwolde op 7 mei 1855, op 28-jarige leeftijd met Hindertien Gerrits Tammes (27 jaar oud), geboren te Veele op 8 april 1828, overleden te Bellingwolde op 4 oktober 1900, 72 jaar oud, dochter van Gerrit Lammerts Tammes (landbouwer) en Jantien Jarkes Theding.

Uit dit huwelijk:

Foto boven: De prachtig gerestaureerde Oldambtster boerderij die Berend Engel Renken en Aike Elzes Snelter in 1870 lieten bouwen. Naast de voordeur zijn twee gedenkstenen met de initiale E.B.R (links) en A.E.S (rechts) aangebracht en boven de middelste zolder-raam een kleiner steen met het jaartal 1870. Bij de zijingang aan de rechterkant van de boerderij stond vroeger een mispelboom. De oorsprokelijk uit noord Iran afkomstige mispel is familie van de appel en wordt pas eetbaar (smaakt naar appelmoes) als hij gaat verrotten. 

VII-b : Berend Engels Renken, landbouwer en boerderij nr.47 (H40) (BB.Vriescheloo), geboren te Bellingwolde op 4 oktober 1831, wonende te Vriescheloo, overleden aldaar op 12 februari 1920, 88 jaar oud, zoon van Engel Berends Renken (VI) en Grietje Hindriks Koets

Zijn beide zonen Elzo en Engel kochten van het geld dat zij met de jacht hadden verdiend omstreeks 1885 ieder een stuk bos uit het bezit van dhr. Engelkens (burgemeester van Winschoten). Deze koop werd vanwege hun minderjarigheid door hun vader overgenomen. Betreffende bossen liggen ten Zuiden van Wedde en ten Noord Oosten van Wessinghuizen. Het ene aan een rivier gelegen bos behoort nog steeds aan de Families Renken en Thools. In dit eikenbos werd door omwonenden in de laatste wereldoorlog veel hout gekapt. Kort na de oorlog werden de open plekken opgevuld met beuken. Het andere bos is het zo genaamde "Giezelbaarg" of wel Galgenberg dat momenteel niet meer in familiebezit is.


Hier betreft het een oude richtplaats, waar vroeger vonnissen werden voltrokken. Het is op een heuvel gelegen en waarschijnlijk een prehistorische grafheuvel. Door inmiddels overleden omwonenden werden hier vroeger bij het weghalen van zand wel menselijke botten gevonden. In 1579 werden er drie vrouwen verbrand en vijf gefolterd. En dat allemaal omdat de 80-jarige Alke Engels uit Blijham aan een domineedochter een appel had gegeven. Maanden daarna stierf het kind, waarna de dominee Ludolphus Antonius ogenblikkelijk aan hekserij dacht. Alke en haar 70-jarige zuster Bertijen gingen de kerker van de burcht te Wedde in. Alke doorstond de geseling en Berijen pleegde zelfmoord. Ook Hemme Aaldriks, van wie Alke de appel weer had gekregen ging voor de bijl. Eerst weigerde zij te bekennen maar nadat de beul haar had "uitgerekt" en bloedig gegeseld, bekende zij alles wat haar aanklagers maar wilden. Met rattekruid had zij de appels vergiftigd en aan Alke gegeven om de vrouw van de dominee te vermoorden. Ze had ook nog met Alke op het land van de dominee gedanst. Ze had zelfs gevreeen met de duivel Peter. Van hem en van Alke had ze toveren geleerd. Ze fantaseerde er maar wat op los om van de folteringen af te komen. Bij de dominee gingen die verhalen er in als koek en zo stond Alke Engels op 17 februari 1597 op de brandstapel. Tegelijk werd nog een heks verbrand, Johanna Lubbers. Zij zou schuldig zijn aan de dood van twee koeien van de dominee. Bang voor pijn bekende zij gelijk en dikte die bekentenis nog aan. Ook zij had gedanst en gevrijd met de duivel. Niet alleen, notabene met zes anderen. Hemme Aaldriks kwam er genadig af, waarschijnlijk omdat ze tot de welgestelden behoorde. Haar vrijheid kostte haar 750 daalders. Vier andere vrouwen, van wie een zwanger en een hoogbejaard (82 jaar) werden nog even kreupel geslagen voordat zij tegen betaling weer op vrije voeten kwamen. Vier dominees; ds. Antonius van Blijham, ds. Beerman van Vlagtwedde, ds. Stroit van Wedde en ds. Verlage van Bellingwolde woonden de processen bij. Een van hen ds. Antonius draaide zelfs de folterwerktuigen aan.
Berend is getrouwd te Wedde op 20 mei 1862, op 30-jarige leeftijd met Aike Elzes Snelter (23 jaar oud), geboren te Hoorn (Wedde) op 10 april 1839, overleden te Vriescheloo op 7 januari 1877, 37 jaar oud, dochter van Elzo Geerts Snelter (landbouwer, boerderij nr.43 (BB.Blijham) en boerderij nr.21 (H92) (BB.Vriescheloo\Lutjeloo)) en Geertje Karsien Edens.
Foto rechts: Een bladzijde uit het schrift van Aike Snelter, waarin zij omstreeks 1848 gebeden heeft opgeschreven. Voor de maandag morgen, des smorgens voor den schooltijd, des smorgens na den schooltijd, namiddag voor den schooltijd, namiddag na den schooltijd en voor de vrijdag avond.

I
n het boek "Pronkjuweeltjes uit het land van Jaarfke" door: Hennie Stevan-Bathoorn,ISBN: 90 807 125 90,  staat op blz.69 een foto van een door Aeike gemaakte merklap toen ze 13 jaar oud was.
Uit dit huwelijk:
Foto rechts: Geertje Renken omstreeks 1870 in een fraaie kinderwagen dat volgens het kinderwagenmuseum van Duitse makelij moet zijn geweest en alleen door welgestelde families werd aangeschaft. Het zal toen ongeveer 15 gulden hebben gekost.

VIII-a : Engel Hendrik Renken, landbouwer en boerderij nr.15a (BB.Bellingwolde), geboren te Vriescheloo op 29 maart 1856, wonende te Bellingwolde, overleden te Vriescheloo op 14 april 1935, 79 jaar oud, zoon van Hindrik Engels Renken (VII-a) en Hindertien Gerrits Tammes. Engel is getrouwd te Bellingwolde op 29 juni 1892, op 36-jarige leeftijd met Elizabeth Alberdina Gastman (23 jaar oud), geboren te Ulsda op 6 december 1868, overleden te Winschoten op 2 februari 1957, 88 jaar oud, dochter van Eltjo Helenius Gastman (boerderij nr.123 (BB.Wold-Oldambt)) en Aletta Heeres Dijkema.

Uit dit huwelijk:

VIII-b : Gerrit Renken, landbouwer en boerderij nr.7 (BB.Bellingwolde), geboren te Bellingwolde op 4 januari 1869, wonende aldaar, overleden aldaar op 31 januari 1958, 89 jaar oud, zoon van Hindrik Engels Renken (VII-a) en Hindertien Gerrits Tammes. Gerrit is getrouwd te Bierum op 14 mei 1900, op 31-jarige leeftijd met Engelina Elema (29 jaar oud), geboren te Bierum op 17 oktober 1870, overleden te Groningen op 9 mei 1920, 49 jaar oud, dochter van Hendrik Onnes Elema (landbouwer) en Roelfke Boelens Harding.

Uit dit huwelijk:

VIII-c : Engel Berends Renken, landbouwer, geboren te Vriescheloo op 2 maart 1863, wonende aldaar, overleden te Groningen op 23 februari 1929, 65 jaar oud, zoon van Berend Engels Renken (VII-b) en Aike Elzes Snelter. Engel is getrouwd te Vlagtwedde op 13 april 1894, op 31-jarige leeftijd met Zwaantje Jans Boelems (20 jaar oud), geboren te Vlagtwedderveldhuis op 5 februari 1874, overleden te Vriescheloo op 13 mei 1947, 73 jaar oud, dochter van Jan Geerts Boelems (landbouwer) en Grietje Harms Bruggers.

Uit dit huwelijk:

VIII-d : Elzo Renken, landbouwer en boerderij nr.25 (BB.Blijham), geboren te Vriescheloo op 1 januari 1865, wonende te Blijham, overleden aldaar op 15 juli 1945, 80 jaar oud, zoon van Berend Engels Renken (VII-b) en Aike Elzes Snelter. Elzo is getrouwd te Wedde op 12 juli 1895, op 30-jarige leeftijd met Harmanna Roelfs Trenning (22 jaar oud), geboren te Veele op 7 mei 1873, overleden te Blijham op 27 november 1946, 73 jaar oud, dochter van Roelf Berends Trenning (landbouwer) en Albertje Klaassen ter Borg.

Uit dit huwelijk:

VIII-e : Hendrik Berends Renken, landbouwer en boerderij nr.47 (H40) (BB.Vriescheloo), geboren te Vriescheloo op 8 oktober 1873, wonende aldaar, overleden aldaar op 19 januari 1908, 34 jaar oud, zoon van Berend Engels Renken (VII-b) en Aike Elzes Snelter. Hij was landbouwer op de boerderij aan de Bisschopsweg te Vriescheloo, en overleed aan een longontsteking die hij bij het blussen van een in de brand staande winkel/bakkerij had opgelopen. Deze winkel stond naast de boerderij. Hendrik is getrouwd te Bellingwolde op 20 juni 1901 (h.c. 6 juni), op 27-jarige leeftijd met Aaltje Arends Haddering (25 jaar oud), geboren te Noordlaren op 15 april 1876, overleden aldaar in het jaar 1951, 75 jaar oud, dochter van Arent Sants Hardering (landbouwer) en Cornelisje Hoenderken.

Foto boven: Meerlust omstreeks 1910
Aaltje is een kleindochter van Albert Hoenderken en Jeigien Booys, en is geboren op het buiten ''Meerlust''. Zij ging na het overlijden van haar man met haar drie kinderen terug naar Noordlaren om bij haar vader op Meerlust te gaan wonen.

Foto rechts: Een detail van een militaire kaart uit de 18e eeuw waarop het landgoed Meerlust met zijn 
symmetrisch aangelegde tuin nog goed te zien is. (zie voor een uitvoerige beschrijving het boek 'Buitenplaatsen Meerlust, bloemert en Meerwijk' door H.M. Luning)
Uit dit huwelijk:
In de Panorama uit het jaar 1978 verscheen een artikel over de omstreeks 1935 geboren Rotterdamse Frieke Leenheer die in Noordlaren ging wonen en door de dorpelingen werd gepest. In haar triest verhaal vertelt ze ook over haar buurman Arend Renken. Ze peinst somber naar de ruïne op het land naast haar (na het overlijden van zijn moeder in 1951 begon de verwaarlozing van Meerlust dat in 1947 onbewoonbaar was  geworden). Eens woonde daar Arend Renken. Een nu al legendarische bon-vivant die ver boven de benepenheid van zijn dorpsgenoten stond. Om dit te illustreren studeerde hij aan een landbouwhogeschool in Amerika en dronk een liter jenever per dag. Ze hebben Arend nu weggehaald en naar een inrichting gebracht. “Ik mis hem ontzettend”, zegt Frieke. Arend was de enige hier, die me het leven niet zuur maakte. Ze hadden hem ook niet weg moeten halen, want hij was op zijn manier nog heel gelukkig. Ook al kwam hij sinds de dood van zijn vrouw (zij zal zijn in 1967 overleden zuster Aikina bedoelen) zijn bed niet meer uit. Ik haalde iedere dag een fles jenever en een rookworst voor hem. Daar is hij mooi 75 mee geworden. Aan Arend had ik tenminste steun. Aldus Frieke.

IX-aa :  Hindrik Renken, landbouwer, geboren te Bellingwolde op 28 juli 1893, wonende te Reiderwolderpolder, overleden te Winschoten op 1 februari 1972, 78 jaar oud, zoon van Engel Hendrik Renken (VIII-aa) en Elizabeth Alberdina Gastman. Hindrik is getrouwd te Groningen op 4 mei 1926, op 32-jarige leeftijd met  Hinderika Jantina Bakker (24 jaar oud), geboren te Groningen op 16 augustus 1901, overleden te Winschoten op 31 mei 1993, 91 jaar oud, dochter van Lukas Bakker (landbouwer) en Harmke Evenhuis.
Uit dit huwelijk:
 
IX-a :  Eltjo Helenius Renken, landbouwer en boerderij nr.15a (BB.Bellingwolde), geboren te Bellingwolde op 14 mei 1896, wonende aldaar, zoon van Engel Hendrik Renken (VIII-a) en Elizabeth Alberdina Gastman. Eltjo is getrouwd te Bellingwolde op 8 november 1929, op 33-jarige leeftijd met  Jacoba Aaltje Addens (21 jaar oud), geboren te Bellingwolde op 1 juni 1908, 99 jaar oud, dochter van Feiko Addens en Martje Huininga.
Uit dit huwelijk:

IX-b : Berend Renken, landbouwer, geboren te Vriescheloo op 16 februari 1895, wonende te Muntendam en te Vriescheloo, overleden te Beilen op 4 mei 1983, 88 jaar oud, zoon van Engel Berends Renken (VIII-c) en Zwaantje Jans Boelems. Berend is getrouwd te Wildervank op 10 oktober 1929, op 34-jarige leeftijd met Froukje Veninga (33 jaar oud), geboren te Stadskanaal op 2 mei 1896, overleden te ter Apel op 8 oktober 1968, 72 jaar oud, dochter van Jan Hillenius Veninga (landbouwer) en Catharina Kram.

Uit dit huwelijk:

IX-c : Jan Renken, landbouwer, pachter en boerderij nr.47 (H40) (BB.Vriescheloo), geboren te Vriescheloo op 7 juni 1898, wonende aldaar, overleden aldaar op 5 maart 1964, 65 jaar oud, zoon van Engel Berends Renken (VIII-c) en Zwaantje Jans Boelems. Jan was gehuwd met Zwaantje Rikste Trenning, geboren op 26 oktober 1907, overleden op 7 augustus 1981, 73 jaar oud, dochter van Scholto Trenning (landbouwer) en Johanna Holtkamp.

Uit dit huwelijk:

IX-d : Hendrik Engels Renken, landbouwer, geboren te Vriescheloo op 2 augustus1917, wonende aldaar, overleden op 20 mei 2002, 84 jaar, begraven aldaar, zoon van Engel Berends Renken (VIII-c) en Zwaantje Jans Boelems. Hendrik is getrouwd te Bellingwolde op 25 maart 1947, op 29-jarige leeftijd met Willemina Hansina Prins (21 jaar oud), geboren te Vriescheloo op 25 maart 1926, overleden op 9 november 2015 te Delfzijl, begraven te Vriescheloo, 89 jaar oud, dochter van Harm Prins en Gesina Harmina Kruze.

Uit dit huwelijk:

IX-e : Berend Renken, landbouwer, geboren te Blijham op 12 februari 1897, wonende aldaar, overleden aldaar op 11 september 1982, 85 jaar oud, zoon van Elzo Renken (VIII-d) en Harmanna Roelfs Trenning. Berend is getrouwd te Emmen op 12 juni 1934, op 37-jarige leeftijd met Henderika Jantina Iken (33 jaar oud), geboren te Emmen op 22 februari 1901, dochter van Roelof Iken en Hillegonda Lubbers, overleden te Blijham op 7 maart 1988, 87 jaar oud.

Uit dit huwelijk:Afbeelding boven: De boerderij van Berend Engel Renken, Westerhorn 38 Eelde.

IX-f : Berend Engel Renken, geboren op 7 juli 1906, overleden te Eelde op 6 juni 1987, 80 jaar oud, zoon van Hendrik Berends Renken (VIII-e) en Aaltje Arends Haddering. Berend is getrouwd te Eelde op 27-07-1929 met Annie Douwes, geboren 2 augustus 1909, overleden 29 juni 1993, begraven te Peize, 83 jaar oud. 

Berend schafte in 1926 een Harley Davidson aan. Op 15 juli 1926 werd het kenteken A12331 aan hem toegekend. In de jaren 20 stond de Harley Davidson bekend om zijn robustheid en betrouwbaarheid. Op de foto rechts een Harley Davidson model BA uit 1926. 

Uit dit huwelijk:

X-aa : Engel Hendrik Renken, pachter en boerderij nr.210 (BB.Beerta), geboren te Groningen op 4 november 1931, wonende te Reiderwolderpolder, 76 jaar oud, zoon van Hindrik Renken (IX-aa) en Hinderika Jantina Bakker. Engel is getrouwd te Bedum op 24 april 1958, op 26-jarige leeftijd met  Roelfiena Annechiena Bleker (23 jaar oud), geboren te Westerdijkshorn op 26 maart 1935, 72 jaar oud, dochter van Hendrik Bleker en Lubina Megrietha Jantiena Leidekker.
Uit dit huwelijk:

X-a : Engel Renken, geboren te Muntendam 1934, 73 jaar oud, zoon van Berend Renken (IX-b) en Froukje Veninga. Engel is getrouwd te Onstwedde 1964, op 30-jarige leeftijd met Grietje Kah (27 jaar oud), geboren te Musselkanaal 1937, 70 jaar oud, dochter van Harm Kah en Grietje Eefting.

Uit dit huwelijk:

X-b : Engel Berend Renken, landbouwer, boerderij nr.47 (H40) (BB.Vriescheloo) en paardefokker, geboren te Vriescheloo 1944, wonende aldaar, 63 jaar oud, zoon van Jan Renken (IX-c) en Zwaantje Rikste Trenning. Engel is getrouwd te Midwolda 1970, op 25-jarige leeftijd met Mechteldina Egberdina Ebbekink ook genaamd Dinie (22 jaar oud), geboren te Borculo  1948, 59 jaar oud, dochter van Hendrik Jan Ebbekink en Reindjen Vosman.

Uit dit huwelijk:


XI : Hendrik Auko Renken, landbouwer en boerderij nr.223 (BB.Wold-Oldambt), geboren te Reiderwolderpolder op 6 juli 1961, wonende te Meeden, 46 jaar oud, zoon van Engel Hendrik Renken (X-aa) en Roelfiena Annechiena Bleker. Hendrik is getrouwd te Uithuizen op 26 september 1986, op 25-jarige leeftijd met  Meinderdina Johanna Catharina Slik (24 jaar oud), geboren te Leeuwarden op 17 mei 1962, 45 jaar oud, dochter van Andries Hendrik Jacob Slik en Riemke Antje Aaltje Lijfering.
Uit dit huwelijk:

  • Home