Genealogie (parenteel) van de familie Thools

De naam Thools is een afleiding van de voornaam Tole, wat weer is afgeleid van Bartholomeus (of Bar Tolmai). Bar betekent zoon van, en Tolmai betekent ploeger (of vorentrekker). Dat het hier een weinig voor komende familienaam betreft, blijkt uit de volkstelling van 1947, er werden toen in de provincie Groningen slechts zeven personen met de naam Thools geteld, betreffende mijn grootvader en zijn zes kinderen te Vriescheloo. Momenteel (2007) zijn er nog twee personen in leven die de familienaam Thools dragen, tante Riek (97 jaar) en mijn moeder (95jaar). Zij behoren tot een gezin van zes kinderen die allen 90 jaar of ouder zijn geworden. De familie Thools komt oorspronkelijk uit Sellingen.

Foto rechts: Jans Thools omstreeks 1944 achter de boerderij bezig  zijn ganzen te voeren. Het houten ding tegen de muur is een zogenaamd kippentrapje voor de kippen, die boven de stallen hun hok hadden. 

I : Thole Jans, eigenerfde (landeigenaar met bepaalde rechten), boerderij nr.12 (BB Sellingen), geboren te Onstwedde rond 1653, wonende aldaar en te Sellingen, overleden tussen 9 januari 1714 en 16 februari 1714, ongeveer 61 jaar oud, waarschijnlijk zoon van Jan Asckes en Elske Tholes.Op 12 mei 1692 huurt hij erve Schroers III te Onstwedde voor een periode van 8 jaar. (Wegman, Het karspel Onstwedde blz.169) Thole is getrouwd te Sellingen voor 1696, op hoogstens 43-jarige leeftijd met Wendele Derks Nannes (hoogstens 26 jaar oud), geboren te Sellingen rond 1670, overleden aldaar in het jaar 1714, ongeveer 44 jaar oud, dochter van Derck Geerts Nannes (eigenerfde (landeigenaar met bepaalde rechten), landbouwer, boerderij nr.12 (BB Sellingen) en herbergier) en N.N..Uit dit huwelijk:


II
: Derck Tholes, landbouwer, boerderij nr.12 (BB Sellingen), gedoopt te Onstwedde op 13 april 1696, wonende te Sellingen en te ter Haar, overleden te Sellingen na 1759, minstens 63 jaar oud, zoon van Thole Jans (I) en Wendele Derks Nannes. Op 02-05-1759 werd Jan Berents van der Scheer in Sellingen gearresteerd, wegens huurschuld aan Derk Tholen, en werd beslag gelegd op zijn goederen zolang de huur niet is voldaan. In saken Derk Tholen arrestant C: Jan Berents van der Scheer in Sellingen gearresteerde en partie contenderende den Arrestant tot confirmatie van desselfs geemaneerd mandaat van arrest ten einde gearresteerde sig na vertoninge deeses niet zoude onderstaan of verdrijsten om desselfs goederen te vervoeren of verbrengen uit desselfs bewoonde behuisinge of elders maar daar in arresto te laten verblijven, heen ter tijd den impetr. wegens zijne pretensie huire zijn voldaan.
Derck is getrouwd te Sellingen voor 22 december 1717, op hoogstens 21-jarige leeftijd (1) met Ancke Jans Twiest (hoogstens 25 jaar oud), geboren te Sellingen rond 1692, overleden aldaar tussen 1729 en 1731, 37 jaar tot 39 jaar oud, dochter van Jan Jans Twiest en Antke.
Uit dit huwelijk:

Derck is getrouwd te Sellingen op 5 augustus 1733 (h.c.), op 37-jarige leeftijd (2) met Willemke Hindricks Ellinck (ongeveer 38 jaar oud), geboren te Roswinkel rond 1695, overleden te Sellingen tussen 1733 en 1743, 38 jaar tot 48 jaar oud, dochter van Hindrick Ellinck.


III-a
: Thole Derks, landbouwer en boerderij nr.12 (BB Sellingen), geboren te Sellingen rond 1718, wonende aldaar, overleden aldaar in 1776 of 1777, 58 jaar tot 59 jaar oud, zoon van Derck Tholes (II) en Ancke Jans Twiest.Thole is getrouwd te Sellingen op 22 november 1743 (h.c. VIaa), op ongeveer 25-jarige leeftijd met Hinderkien Hindriks Mepsche (ongeveer 25 jaar oud), geboren te Sellingen rond 1718, overleden aldaar na 30 mei 1778, minstens 60 jaar oud, dochter van Hindrik Berents Mepsche (schrijnwerker (meubelmaker), zwijnenhouder en varkenshandelaar) en Grietje Jans.
Uit dit huwelijk:

IV-a
: Grietje Thools, geboren te Sellingen rond 1745, overleden na 1785, minstens 40 jaar oud, dochter van Thole Derks (III-a) en Hinderkien Hindriks Mepsche. Zij komt niet voor in het doopboek van Sellingen, en erft op 30 mei 1778 uit de boedelscheiding van haar moeder 300 Car.gld. Grietje is getrouwd te Sellingen op 3 oktober 1771, op ongeveer 26-jarige leeftijd met Harm Alberts Kuiper (ongeveer 41 jaar oud), geboren te Sellingen rond 1730, wonende aldaar en te Onstwedde, overleden te Sellingen op 9 februari 1794, ongeveer 64 jaar oud, zoon van Albert Berends Kuipers (kuiper) en Geesje Hilverts Waarsink.
Uit dit huwelijk:

V-a
: Albert Harms Kuiper, arbeider, gedoopt te Sellingen op 9 februari 1772, zoon van Harm Alberts Kuiper en Grietje Thools (IV-a). Albert is getrouwd te Vlagtwedde op 12 juli 1801, op 29-jarige leeftijd met Roelfje Hindriks Nijks (22 jaar oud), geboren te Plaggenborg (Wollinghuizen), gedoopt te Vlagtwedde op 9 mei 1779, dochter van Hindrik Geerts Plaggenborg en Aaltje Harms.
Uit dit huwelijk:

IV-b
: Hindrik Tools Mepsche, landbouwer en boerderij nr.12 (BB Sellingen), gedoopt te Sellingen op 10 oktober 1751, wonende aldaar, overleden te Sellingen (huis nr.12) op 15 oktober 1819, 68 jaar oud, zoon van Thole Derks (III-a) en Hinderkien Hindriks Mepsche. Bij zijn overlijden wordt hij Hindrik Tools Mepsche genoemd. Hij erft op 30-05-1778 uit de boedelscheiding van zijn moeder het ouderlijk goed, bestaande uit een behuizing met tuinen en landerijen te Sellingen. Hindrik is in ondertrouw gegaan te Vlagtwedde op 20 september 1783 en getrouwd te Sellingen op 26 oktober 1783, op 32-jarige leeftijd met Gepke Roelofs (21 jaar oud), geboren te Jipsinghuizen, gedoopt te Onstwedde op 24 oktober 1762, overleden te Sellingen voor 1806, hoogstens 44 jaar oud, dochter van Roelf Roelfs en Antje Wubbes. De naam Roelofs is een afleiding van de germaanse naam Rudolf, dat ''roemrijke wolf'' betekent.
Uit dit huwelijk:

V-b
: Thole Hindriks Thools, landbouwer, boerderij nr.12 (BB Sellingen) en boerderij nr.37 (H41) (BB.Vriescheloo), gedoopt te Sellingen op 17 oktober 1784, wonende aldaar, te Bourtange en te Vriescheloo, overleden aldaar op 13 april 1871, 86 jaar oud, zoon van Hindrik Tools Mepsche (IV-b) en Gepke Roelofs.
Hij kocht toen hij nog in Sellingen woonde op de boeldag van Grietje Roelfs Bruggers gehouden op 11 april 1822 te Jipsinghuizen; twee zwabooms (stok van de zeis), een tocht (een juk om paarden voor de ploeg te spannen), en 2 kalveren. Op 11 november 1831 koopt hij een huis met optrekkend land te Vriescheloo voor f9200,- en vanaf 22 april 1832 was hij landbouwer te Vriescheloo.
Van hem zijn nog twee zilveren kniegespen bewaard gebleven. Deze gespen doken op tijdens de verhuizing van mijn ouders eind 1990. ze hadden al die tijd als twee oude zwarte gespen in de keukenla gelegen. Volgens mijn moeder kwamen ze van de familie Thools. Na het schoon maken bleken ze van zilver te zijn en voorzien van meesterteken G.V. en de initialen T.H. van de oorspronkelijke eigenaar. Een zoektocht in mijn database op deze initialen wees Thole Hindriks als mogelijke eigenaar aan. Dit wordt nog eens bevestigd door het meesterteken dat toebehoort aan Gredines Veersema die in 1803 als zilversmid/vergulder in Nieuwe-Schans woonde, en wel de boer op ging om zijn producten te verkopen. Waarbij hij zeker de boeren in Bellingwolde en Vriescheloo bezocht zal hebben. Deze gespen behoorden tot de Groninger klederdracht die rond 1800 in de mode was. Ze dienden om de pijpen van een halflange broek onder de knie vast te kunnen maken. Mogelijk behoorde de eveneens van de famile Thools afkomstige zilveren horloge met Zeeuwse ketting er ook bij.
Thole is getrouwd te Sellingen op 2 april 1811, op 26-jarige leeftijd (1) met Aaltje Wubbes Luth (29 jaar oud), gedoopt te Sellingen op 13 januari 1782, overleden te Vriescheloo op 16 juli 1834, 52 jaar oud, dochter van Wubbe Jans Luth (landbouwer) en Grietje Jans Meendering.
De naam Luth zou kunnen zijn afgeleid van de germaanse naam Ludde of Lutte, dat "Volk" betekent. Waarschijnlijker is echter dat de naam van het Groningse woord lutje, dat klein betekent, is afgeleid. Het zou dan een bijnaam zijn geweest om twee voorvaders (vader en zoon) die beide Jan Jans heetten te kunnen onderscheiden. (zie voor de familie Luth "Genealogie van de familie Luth te Westerwolde" ISBN 90-9002476-X door G. Luth).
Uit dit huwelijk:

Thole is getrouwd te Beerta op 13 december 1838, op 54-jarige leeftijd (2) met Elizabeth Freerks Gosselaar (47 jaar oud), geboren te Ulsda op 5 januari 1791, gedoopt te Beerta op 9 januari 1791, overleden te Vriescheloo op 30 juni 1868, 77 jaar oud, dochter van Frederik Hendriks Gosselaar (landbouwer en boerderij nr.93 (BB.Beerta)) en Geertjen Derks Derksema.
Elizabeth is eerder getrouwd op 25 oktober 1815, op 24-jarige leeftijd met Peter Janssen Franken, (38 jaar oud), geboren te Visquard (Oostfriesland) op 10 december 1776, gedoopt aldaar op 15 december 1776, overleden op 1 december 1818, begraven op 8 december 1818, 41 jaar oud, zoon van Dirk Poepen Franken (schoolmeester) en Heepke Hindriks.

VI-a : Grietje Thools, grutter (winkelier) en boerderij nr.4c (BB.Bellingwolde), geboren te Bourtange op 28 januari 1812, wonende te Bellingwolde, overleden aldaar op 12 maart 1904, 92 jaar oud, dochter van Thole Hindriks Thools (V-b) en Aaltje Wubbes Luth.
Grietje is getrouwd te Bellingwolde op 10 januari 1838, op 25-jarige leeftijd met Wilke Freerks Prenger (48 jaar oud), grutter (winkelier), landbouwer, pachter en boerderij nr.1 (H1) (BB.Vriescheloo), geboren te Wedde op 9 maart 1789, gedoopt aldaar op 15 maart 1789, wonende te Vriescheloo en te Bellingwolde, overleden aldaar op 26 oktober 1863, 74 jaar oud, zoon van Frerik Jacobs Prenger (landbouwer en boerderij nr.59 (H78) (BB.Vriescheloo)) en Geertruid Wilkes Kosma.
Uit dit huwelijk:

VII-a
: Aaltje Wilkes Prenger, geboren te Bellingwolde op 6 april 1838, overleden te Oude-Schans (Bellingwolde) op 30 maart 1883, 44 jaar oud, dochter van Wilke Freerks Prenger (grutter (winkelier), landbouwer, pachter en boerderij nr.1 (H1) (BB.Vriescheloo)) en Grietje Thools (VI-a). Aaltje is getrouwd te Bellingwolde op 4 januari 1868, op 29-jarige leeftijd met Ate Bakker (28 jaar oud), commies, afkomstig uit Langweer, geboren in het jaar 1840, zoon van Popke Sjoerds Bakker (politieagent) en Jeltje Wiebes Zijlstra.
Uit dit huwelijk:

VII-b
: Thole Wilkes Prenger, landbouwer, geboren te Bellingwolde op 9 januari 1841, wonende aldaar, overleden aldaar op 29 oktober 1921, 80 jaar oud, zoon van Wilke Freerks Prenger (grutter (winkelier), landbouwer, pachter en boerderij nr.1 (H1) (BB.Vriescheloo)) en Grietje Thools (VI-a). Thole is getrouwd te Bellingwolde op 17 mei 1873, op 32-jarige leeftijd met Martje Edens (26 jaar oud), geboren te Bellingwolde op 21 juni 1846, overleden aldaar op 2 december 1899, 53 jaar oud, dochter van Harm Edens (schoenmaker) en Geessien Geerds Brink.
Uit dit huwelijk:

VIII-a
: Harm Prenger, landbouwer, kerkvoogd, geboren te Bellingwolde op 29 juni 1876, wonende te Vriescheloo, overleden op 12 maart 1945, 68 jaar oud, zoon van Thole Wilkes Prenger (VII-b) en Martje Edens. Harm is getrouwd te Winschoten op 10 mei 1906, op 29-jarige leeftijd met Antiene Hendrika Baas (31 jaar oud), geboren te Winschoten op 4 januari 1875, overleden op 21 april 1939, 64 jaar oud.

Afbeelding rechts: Harm Prenger wordt vermeld op een gedenksteen boven de toegangsdeur van de kerk in Vriescheloo. De steen werd ter herinnering aan de verhoging van de in 1841 gebouwde toren aangebracht. De tekst luidt: Deze toren is verhoogd in 1925 door F. A. Stubbe. Toen Predikant was Ds. G. Stoel. Kerkvoogden: H.T. Prenger voorz., G.E. Haaijer, secr. en H.H. Tammes, adm.
De vermelde personen zijn: Fekko Adolfs Stubbe 1882-1965, Geert Stoel 1875-1940, Harm Tholes Prenger 1876-1945, Gerrit Egberts Haaijer 1866-1954 en Hero Harmannus Tammes 1853-1940.

Uit dit huwelijk:

IX-a
: Thole Hendrik Prenger, landbouwer, geboren te Vriescheloo op 22 oktober 1906, wonende aldaar, overleden aldaar op 15 juni 1964, 57 jaar oud, zoon van Harm Prenger (VIII-a) en Antiene Hendrika Baas. Thole is getrouwd te Ulrum op 16 december 1938, op 32-jarige leeftijd met Anje Jacoba Steenhuisen (22 jaar oud), geboren te Zuidhorn op 30 januari 1916, wonende te Roden, dochter van Willem Steenhuisen en Geertruida Togtema.

afbeelding rechts: berichtje in het Nieuwsblad van het Noorden van 16 juni 1964 naar aanleiding van het overlijden van Thole Prenger.

Uit dit huwelijk:

X-a
: Harm Prenger, landbouwer, geboren te Vriescheloo 1943, wonende aldaar, zoon van Thole Hendrik Prenger (IX-a) en Anje Jacoba Steenhuisen. Harm is getrouwd te Midwolda 1966, op 23-jarige leeftijd met Annechien Botjes (22 jaar oud), geboren te Midwolda 1944, dochter van Aijolt Hendrik Botjes en Wiepke Struif.
Harm en Annechien hebben een  pension met theeschenkerij "Stee en Stoetje" bij de molen "De Korenmolen" in Vriescheloo.
Uit dit huwelijk:
IX-b : Martje Antiena Prenger, geboren te Vriescheloo op 30 januari 1912, overleden te Haren op 12 mei 2004, 92 jaar oud, dochter van Harm Prenger (VIII-a) en Antiene Hendrika Baas. Martje is getrouwd te Bellingwolde op 24 april 1934, op 22-jarige leeftijd met Klaas Vlieg (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Oterdum op 17 november 1909, wonende te Oostwold, overleden aldaar op 20 januari 1951, 41 jaar oud, zoon van Pieter Gerard Vlieg (predikant) en Jantine Frouwine Toxopeus.

Foto rechts: De drie vriendinnen, v.l.n.r. Akke Stoel 1915-2005  (dochter van dominee Geert Stoel 1875-1940), Martje Prenger en Linie Thools.

Uit dit huwelijk:

X-b
: Jantine Frouwine Vlieg, geboren te Oostwold 1939, dochter van Klaas Vlieg (landbouwer) en Martje Antiena Prenger (IX-b). Jantine is getrouwd te Midwolda 1963, op 24-jarige leeftijd met Otto Derk Jan Roemeling (25 jaar oud), ziekenhuisdirecteur, geboren te Beetsterzwaag 1937, wonende te Hardegarijp, zoon van Derk Jan Roemeling (notaris) en Greta Cornelie Bierema.
Uit dit huwelijk:

VIII-b
: Grietje Prenger, geboren te Bellingwolde op 1 januari 1882, overleden te Blijham op 25 januari 1947, 65 jaar oud, dochter van Thole Wilkes Prenger (VII-b) en Martje Edens. Grietje is getrouwd te Bellingwolde op 15 november 1905, op 23-jarige leeftijd met Herman Bruning (29 jaar oud), landbouwer en boerderij nr.9 "Gewinahoeve" (BB.Noordbroek), geboren te den Ham (Bellingwolde) op 2 april 1876, wonende te Noordbroeksterhamrik, overleden te Blijham op 25 oktober 1945, 69 jaar oud, zoon van Roelof Bruning (pachter en boerderij nr.29 (BB.Bellingwolde)) en Bertha Suir.
Uit dit huwelijk:

IX-c
: Thole Bruning, landbouwer, geboren te Noordbroeksterhamrik op 20 december 1907, wonende te Blijham, overleden op 4 mei 1998, 90 jaar oud, zoon van Herman Bruning (landbouwer en boerderij nr.9 "Gewinahoeve" (BB.Noordbroek)) en Grietje Prenger (VIII-b). Thole is getrouwd te Nieuwe Pekela op 4 oktober 1940, op 32-jarige leeftijd met Elsina Afina Maria Loman (31 jaar oud), geboren te Gasselte op 24 september 1909, overleden op 6 januari 1995, 85 jaar oud, dochter van Ailko Marinus Loman en Jantje Knapmeier.
Uit dit huwelijk:

VIII-c
: Wilco Prenger, landbouwer, geboren te Bellingwolde op 15 september 1883, wonende aldaar, overleden te Winschoten op 28 februari 1969, 85 jaar oud, zoon van Thole Wilkes Prenger (VII-b) en Martje Edens. Wilco is getrouwd te Bellingwolde op 24 mei 1917, op 33-jarige leeftijd met Margiena Alida Woldering (26 jaar oud), geboren te Beerta op 24 januari 1891, overleden te Assen op 6 april 1945, 54 jaar oud, dochter van Willem Woldering en Jantje Mulder.
Uit dit huwelijk:

VI-b
: Gepke Toles Thools, geboren te Bourtange op 9 april 1816, overleden te Oude pekela op 7 augustus 1864, 48 jaar oud, dochter van Thole Hindriks Thools (V-b) en Aaltje Wubbes Luth. Gepke is getrouwd te Bellingwolde op 12 juni 1850, op 34-jarige leeftijd met Hindrik Poppens (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoorn (Wedde) op 19 oktober 1820, wonende te Oude pekela, overleden aldaar op 8 januari 1893, 72 jaar oud, zoon van Harm Berends Poppens (landbouwer) en Gepke Hindriks Eding.

Foto rechts: Grafzerk van Gepke Toles Thools op het kerkhof van Oude Pekela

Uit dit huwelijk:

VII-c
: Gepke Poppens, geboren te Oude pekela rond 1853, overleden te Bellingwolde op 12 oktober 1895, ongeveer 42 jaar oud, dochter van Hindrik Poppens (landbouwer) en Gepke Toles Thools (VI-b). Gepke is getrouwd te Oude pekela op 28 mei 1874, op ongeveer 21-jarige leeftijd met Menno Tammes (29 jaar oud), geboren te Vriescheloo op 11 juli 1844, wonende te Bellingwolde, overleden te Termunterzijl op 23 juli 1899, 55 jaar oud, zoon van Harmannus Tammes Tammes en Margaretha Jans Eefsting.

Uit dit huwelijk:

VI-c
: Wubbe Toles Thools, landbouwer en boerderij nr.37 (H41) (BB.Vriescheloo), geboren te Sellingen op 6 april 1819, wonende te Vriescheloo, overleden aldaar op 3 mei 1894, begraven aldaar, 75 jaar oud, zoon van Thole Hindriks Thools (V-b) en Aaltje Wubbes Luth. Hij was zeer handig in het repareren van schoenen en het verrichten van allerlei timmerwerkzaamheden. Wubbe is getrouwd te Zuidlaren op 13 april 1857, op 38-jarige leeftijd met Grietje Jans Hoenderken (34 jaar oud), geboren te Zuidlaren op 6 juni 1822, overleden te Vriescheloo op 16 juli 1897, begraven aldaar, 75 jaar oud, dochter van Jannes Albertus Hunderken (landbouwer, ouderling en municipaalraad (gemeentebestuur) van Zuidlaren) en Jantje Sissingh.

Foto rechts: Wubbe Toles Thools en Grietje Jans Hoenderken.

Uit dit huwelijk:


Foto boven: De familie Thools achter de oude boerderij in Vriescheloo. vlnr, Grietiena Thools bij een onbekend meisje  op schoot (mogelijk kindermeisje), Aikina Thools, Geertje Renken, Berend Thools, onbekende dame (mogelijk dienstmeisje), Jans Thools en Wubbo Thools. De familie Thools had huispersoneel, een grote meid die de huishouding regelde en een kleine meid die haar daarbij hielp en op de kinderen paste.


VII-d : Jans Wubbes Thools, landbouwer en boerderij nr.37 (H41) (BB.Vriescheloo), geboren te Vriescheloo op 25 april 1861, wonende aldaar, overleden aldaar op 12 mei 1950, begraven aldaar, 89 jaar oud, zoon van Wubbe Toles Thools (VI-c) en Grietje Jans Hoenderken. Tijdens werkzaamheden in de stal kreeg Jans op 20 april 1925 een slag van een paard tegen zijn hoofd. Bewusteloos en hevig bloedend werd hij naar het ziekenhuis in Winschoten gebracht, waar men erge verwondingen constateerde (uit: Nieuwsblad van het Noorden van 21-4-1925). Op de boerderij bij mijn grootouders hingen in de kamer, keuken en in de gang, boven de deuren miniatuur herenhuizen met een tortelduif. Volgens een oud bijgeloof hield dit de kinderziekten buiten de deur. maar ook kon je er weersvoorspellingen mee doen, doordat ze meer gingen tortelen als er een lagedrukgebied naderde. Een ander merkwaardig gebruik was het omkeren van het kopje op het schoteltje, als je geen koffie of thee meer wilde hebben. 
Jans is getrouwd te Bellingwolde op 20 mei 1898, op 37-jarige leeftijd met Geertje Renken (28 jaar oud), geboren te Vriescheloo op 5 september 1869, overleden aldaar op 12 januari 1966, begraven aldaar, 96 jaar oud, dochter van Berend Engels Renken (landbouwer en boerderij nr.47 (H40) (BB.Vriescheloo)) en Aike Elzes Snelter. De naam Renken is een afleiding van de germaanse naam Rein, dat raadgever betekent.

Foto rechts: Jans Wubbe Thools


Foto boven: De familie Thools op een mooie zomerdag omstreeks 1920 voor de boerderij met slingertuin te Vriescheloo. v.l.n.r. Linie, Grietien, Geertje Renken, Jans Thools, Riek en Berend. Aikina en Wubbo ontbreken op de foto. Mogelijk is de jachthond op de foto, de hond die op een kwade dag achter de schapen aan ging, waarop oom Wubbo hem met pijn in het hart heeft dood geschoten.

Uit dit huwelijk:

VIII-d
: Aikina Greta Geertruida Thools, geboren te Vriescheloo op 5 maart 1899, overleden te Zutphen (verzorgingshuis Leeuwerikweide) op 15 juni 1989, 90 jaar oud, dochter van Jans Wubbes Thools (VII-d) en Geertje Renken. Aikina is getrouwd te Bellingwolde op 25 april 1922, op 23-jarige leeftijd met Johannes Edens (29 jaar oud), boerderij nr.103 (BB.Noordbroek), geboren te den Ham (Bellingwolde) op 15 juni 1892, wonende te Zuidbroek en te Zutphen, overleden aldaar op 9 september 1988, 96 jaar oud, zoon van Nanno Johannes Edens (landbouwer en boerderij nr.33 (BB.Bellingwolde)) en Albertje Jarkes Tammes.Foto boven: huwelijksfoto 1922 van Aikina Thools en Johannes Edens, v.l.n.r.; voorste rij, Martje Prenger, Hinderika Thools, Engelina Thools, Geertje Renken, Jans Thools, Nanno Edens en Albertje Tammes; achterste rij, Berend Thools, Jarke Edens, Wubbo Thools, Johannes Edens, Aikina Thools, Aiko Edens en Grietien Thools.

Uit dit huwelijk:

IX-d
: Nanno Jarke Edens, tandarts, geboren te Uiterburen (Zuidbroek) 1931, wonende te Enschede, te Vorden en te Ruurlo, zoon van Johannes Edens (boerderij nr.103 (BB.Noordbroek)) en Aikina Greta Geertruida Thools (VIII-d). Nanno is getrouwd te Zuidbroek  1960, op 28-jarige leeftijd met Annie Tettine ten Have (26 jaar oud), geboren te Zuidbroek 1933, dochter van Tjarko Aijolt ten Have (landbouwer) en Fenna Jantina Georgius.
Uit dit huwelijk:

X-c
: Fenna Aikina Edens, klinisch psycholoog, geboren te Enschede 1960, dochter van Nanno Jarke Edens (IX-d) en Annie Tettine ten Have. Fenna is gehuwd met Eric Kuiper, klinisch psycholoog, geboren te Zutphen 1959, wonende te Huntingdon (Engeland) en te Deventer.
Uit dit huwelijk:

X-d
: Ina Johanna Edens, wijk ziekenverzorgster, geboren te Vorden 1963, dochter van Nanno Jarke Edens (IX-d) en Annie Tettine ten Have. Ina is getrouwd te Gorssel 1995, op 32-jarige leeftijd met Andre Kalthof (34 jaar oud), scheepswerktuigkundige, geboren 1961.
Uit dit huwelijk:

X-e
: Johan Tjarko Edens, geboren te Vorden 1965, zoon van Nanno Jarke Edens (IX-d) en Annie Tettine ten Have. Na eerst HALO (hogere agrarische laboratorium school) afgestudeerd aan de LU. Wageningen in de Plantenziekten met als hoofdvakken aaltjes en schimmels. Na drie jaar een baan bij LTO sinds augustus 2001 werkzaam bij het ministerie van landbouw. Johan woont sinds 1997 samen met Aleida Geertruida van den Berg, geboren te Badhoevedorp 1960, dochter van Tjarko Willem van den Berg (econoom) en Ytje ten Have. Aleida haar overgrootvader Tjarko Starke woonde van 1890 tot 1898 op de boerderij waar haar schoonvader is geboren (Boerderijen en hun bewoners in Noord en Zuidbroek blz.196). Johan en Leida hebben op 12 mei 1997 een samenlevingsacte getekend, en zijn in het stadhuis van Wageningen
geregistreerd.
Uit deze relatie:

IX-e
: Jans Gerard Edens, geboren te Uiterburen (Zuidbroek) op 1934, wonende te Castricum, zoon van Johannes Edens (boerderij nr.103 (BB.Noordbroek)) en Aikina Greta Geertruida Thools (VIII-d). Jans is getrouwd te Nieuwolda 1964, op 30-jarige leeftijd met Minke Margien Berends (23 jaar oud), geboren te Nieuwolda 1940, dochter van Jacob Berends (landbouwer en veehouder) en Emke Kornelia Marrenga.
Uit dit huwelijk:

X-f
: Emmy Karolien Edens, geboren te Drachten 1965, dochter van Jans Gerard Edens (IX-e) en Minke Margien Berends. Emmy is getrouwd te Uitgeest 1999, op 33-jarige leeftijd met Josephes Albertus Andreas(Marco) Jannsen (ongeveer 31 jaar oud), geboren te Breda rond 1968 (?).
Uit dit huwelijk:

VIII-e
: Grietiena Janna Zwanette Thools, geboren te Vriescheloo op 31 december 1905, overleden te Winschoten op 10 april 2002, 96 jaar oud, dochter van Jans Wubbes Thools (VII-d) en Geertje Renken. De laatste jaren dat ze t'huis woonde verzorgde ze haar vader die een beroerte had gehad. Deze verzorging werd na haar huwelijk door haar zuster Engelina overgenomen. Grietiena is getrouwd te Bellingwolde op 14 juli 1936, op 30-jarige leeftijd met Eltjo Botjes (32 jaar oud), boerderij nr.9 (BB.Blijham) en vertegenwoordiger in zaaikoren bij Geertsema Gron, geboren te Blijham op 1 oktober 1903, wonende aldaar, overleden aldaar op 6 februari 1982, 78 jaar oud, zoon van Egbert Botjes (boerderij nr.9 (BB.Blijham)) en Essine Epke Rikstine ten Have.
Uit dit huwelijk:

IX-f
: Egbert Botjes, vertegenwoordiger in zaaikoren bij Geertsema Gron, geboren te Blijham 1942, wonende aldaar, zoon van Eltjo Botjes (boerderij nr.9 (BB.Blijham) en vertegenwoordiger in zaaikoren bij Geertsema Gron) en Grietiena Janna Zwanette Thools (VIII-e). Egbert is getrouwd te Ezinge 1972, op 30-jarige leeftijd met Trijntje Fenna Hoenselaar (25 jaar oud), geboren te Garnwerd  1946, dochter van Hendrik Hoenselaar (laborant) en Freerktje Straat.
Uit dit huwelijk:

VIII-f
: Hinderika Aaltje Thools, geboren te Vriescheloo op 27 januari 1910, overleden op 15 mei 2010 te Blijham (100 jaar oud), dochter van Jans Wubbes Thools (VII-d) en Geertje Renken. Hinderika is getrouwd te Vriescheloo op 20 juni 1940, op 30-jarige leeftijd met Hanne Vos (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Drouwenermond op 10 februari 1907, wonende te Rhederveld, overleden te Vriescheloo op 19 juli 1992, begraven aldaar, 85 jaar oud, zoon van Roelof Vos en Harmke Bessembinder.
Uit dit huwelijk:

IX-g
: Roelof Jans Vos, landbouwer en boerderij nr.37 (H41) (BB.Vriescheloo), geboren te Rhederveld 1941, wonende te Vriescheloo, zoon van Hanne Vos (landbouwer) en Hinderika Aaltje Thools (VIII-f). landbouwer op de boerderij van zijn grootouders van moederszijde. Roelof is getrouwd te Bellingwolde 1966, op 24-jarige leeftijd met Tieneke Breemhaar (21 jaar oud), geboren te Vlagtwedde op 31 juli 1944, overleden te Vriescheloo op 26 februari 2010, dochter van Jan Willem Breemhaar en Dedde Berendina Stikker.
Uit dit huwelijk:

X-g : Hanne Albert Vos
, geboren te Vriescheloo 1966, zoon van (IX-g). Hij is getrouwd 1998 met  Henderkien Luring, geboren te Holte 1970, dochter van Geert Luring en Trijntje Siepel.
Uit dit huwelijk:

X-h
: Dedde Berendina Vos, geboren te Vriescheloo 1969, dochter van Roelof Jans Vos (IX-g) en Tieneke Breemhaar. Dedde is gehuwd met Ron Smit, geboren rond 1963 (?).
Uit dit huwelijk:

IX-h
: Geertje Harmke Jantina Vos, geboren te Rhederveld 1942, dochter van Hanne Vos (landbouwer) en Hinderika Aaltje Thools (VIII-f). Geertje is getrouwd te Bellingwolde 1968, op 26-jarige leeftijd met Kasper Jans Krans (28 jaar oud), landbouwer en boerderij nr.135 (BB.Noordbroek), geboren te Zuidbroek 1940, wonende aldaar, zoon van Jelle Jans Krans en Catharina Fennechien Haayer.
Uit dit huwelijk:

IX-i
: Harrie Jacob Vos, landbouwer, geboren te Rhederveld 1950, zoon van Hanne Vos (landbouwer) en Hinderika Aaltje Thools (VIII-f). Harrie is getrouwd te Woldendorp 1978, op 28-jarige leeftijd met Weia Ariena Jantina Reinders (24 jaar oud), geboren te Termunten 1954, dochter van Pieter Harm Reinders (landbouwer en boerderij nr.26 (BB.Termunten)) en Anita Gezina Knol. Harry en Weia woonen eerst op de ouderlijke boerderij in Rhederveld, om vervolgens naar hun kinderen in Canada te vertrekken, waar ze in het plaatsje Balgonie zijn gaan wonen.
Uit dit huwelijk:

X-i     Annerieke Petra Gerda Vos, geboren te Winschoten op 29 mei 1980, dochter van (IX-i), studeerde dierengezondheidszorg aan de Van Hall Instituut in Leeuwarden. Zij is getrouwd te Clinton (Canada) op 13 juli 2002 met  Aise van Beets, geboren te Burum in 1971. Zij wonen in Bayfield (Ontario, Canada).
Uit dit huwelijk:
 
    1     Latisha van Beets, geboren 2004.
 
    2     Roy van Beets, geboren 2006.

    3    Alysha van Beets, geboren 2008.

    4    Lindsay van Beets, geboren 2011
 

X-j     Hans Pieter Albert Vos, geboren te Winschoten 1982, zoon van (IX-i), student MAS te Emmen. Hij is getrouwd te Saskatoon (Canada) 2005 met  Rachel Mc. Callum, geboren te Alberta 1982. Zij wonen in Avonhurst, Saskatchewan, Canada).
Uit dit huwelijk:
 
    1     Ariena Vos, geboren 2006.

    2    Harrison Vos, geboren 2008.

    3    Cedric Mattheus Vos, geboren 2013


Foto rechts: Een publicatie uit "Het Noorden in woord en beeld" van 7 augustus 1931 van een veekeuring op het erf van de familie Thools met de boerderij op de achtergrond.

Bijschrift: Van de onderlinge keuringen van paarden, koeien en schapen op de feesten te Vriescheloo geven we deze hoek van het rundvee. Men verzekerde ons, dat in deze rubriek de aanvoer steeds verbeterde. Vooral de collecties Thools, Zwiers en Huizing werden  onder de velen goede in 't bijzonder geroemd.VIII-g
: Engelina Jantina Geertruida Thools, geboren te Vriescheloo 1912, dochter van Jans Wubbes Thools (VII-d) en Geertje Renken. De laatste jaren dat ze t'huis woonde verzorgde ze haar vader die een beroerte had gehad. Zij zal de verzorging van haar zuster Grietiena hebben overgenomen toen die ging trouwen. Engelina is getrouwd te Bellingwolde op 10 juli 1942, op 30-jarige leeftijd met Jakob de Groot (35 jaar oud), landbouwer en boerderij nr.1 (BB.Noordbroek), geboren te Noordbroek op 28 oktober 1906, wonende te Noordbroeksterhamrik, overleden te Noordbroek op 12 september 1995, begraven te Vriescheloo op 16 september 1995, 88 jaar oud, zoon van Jan Pieter de Groot (landbouwer, boerderij nr.1 (BB.Noordbroek) en paardefokker) en Kornelia Noordhoff. Secretaris van het waterschap 'de Bolderij' te Noordbroeksterhamrik en landbouwer op het ouderlijk bedrijf. Hij leerde zijn vrouw rond 1933 kennen op de in 1927 opgerichte besloten dansvereniging ''Never Mind'' in hotel Dommering te Winschoten. Deze vereniging had een ballotage commissie die er voor moest zorgen dat alleen leden van boeren afkomst werden toegelaten.
Uit dit huwelijk:

IX-j
: Geertje Kornelia de Groot, scriba (secretaris), geboren te Noordbroek 1942, wonende te Winschoten, te Delfzijl, te Noordbroek, te 's Gravenzande (Zuid.Holl.) en te Klazienaveen, dochter van Jakob de Groot (landbouwer en boerderij nr.1 (BB.Noordbroek)) en Engelina Jantina Geertruida Thools (VIII-g). Geertje is getrouwd te Noordbroek 1967, op 24-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden in het jaar 1973 van) Augustinus Johannes de Nijs (25 jaar oud), juwelier en sporttrainer, geboren te Winschoten op 24 april 1942, wonende te Delfzijl, te Groningen en te Winschoten, overleden aldaar op 3 oktober 1988, 46 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
Geertje is getrouwd te Noordbroek 1980, op 37-jarige leeftijd (2) met Jan Robbemond (46 jaar oud), tuinder, geboren te Rozenburg 1933, wonende te 's Gravenzande (Zuid.Holl.) en te Klazienaveen, zoon van Jan Margarethus Robbemond en Bastiaantje Sonneveld. Jan was daarnaast gehuwd (1) met Johanna Pietje Hoffman, geboren te Maasdijk 1934.


X-m
: Jacqueline Sabina Ingrid de Nijs, studente pedagogiek (AZ Leiden) en groepsleidster zwakzinnigenzorg en sinds juni 2010 werkzaam bij  "St. Dr. Schroeder van der Kolk" in de Haag als werkbegeleidster op de Kunstatelier en Beeldende Vorming, geboren te Winschoten 1969, wonende te Delft, dochter van Augustinus Johannes de Nijs (juwelier en sporttrainer) en Geertje Kornelia de Groot (IX-j). Jacqueline is getrouwd te Delft 2000, op 30-jarige leeftijd met Leendert Jan Balt (33 jaar oud), geboren te Hogersmilde 1967.
Uit dit huwelijk:

IX-k
: Jan Pieter de Groot, bedrijfsleider, boerderij nr.1 (BB.Noordbroek) en programmeur, geboren te Noordbroek 1945, wonende te Noordbroeksterhamrik, te Winsum en te Hoogezand, zoon van Jakob de Groot (landbouwer en boerderij nr.1 (BB.Noordbroek)) en Engelina Jantina Geertruida Thools (VIII-g). Na de middelbare landbouwschool te Groningen enkele jaren op het ouderlijkebedrijf, en van 1969 tot en met 1981 programmeur bij ''Frans Jeltes'' te Groningen (groothandel in sanitair), vervolgens systeembeheerder bij de ''Rijks Dienst voor het Wegverkeer''te Veendam. Jan Pieter is getrouwd te Delfzijl op 26 oktober 1967, getrouwd aldaar 1967 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Janny Woppie Scheltens (23 jaar oud), geboren te Delfzijl 1944, dochter van Jozef Scheltens (scheepsproviandeur) en Jantje Kuiper. Zij was voor haar huwlijk directiesecretaresse bij de verzekeringsmaatschappij ''Auto-onderlinge'' te Groningen.Uit dit huwelijk:

X-l
: Jannette Jose de Groot, onderwijskundige, geboren te Sappemeer 1968, wonende te Hoogezand, dochter van Jan Pieter de Groot (IX-k) en Janny Woppie Scheltens. Op 29 februari 1995 aan de Rijks Universiteit te Groningen afgestudeerd als onderwijskundige. Jannette is getrouwd te Slochteren 2004 reeds 14 jaar en 31 dagen vanaf 23 maart 1990 samenwonend in Hoogezand. (samenwonend vanaf 23 maart 1990), op 35-jarige leeftijd met Johan Mark Kortleve (35 jaar oud), student Economie RUG en manager Product Management bij Essent, geboren te Amsterdam 1969, wonende te Hoogezand, zoon van Pieter Kortleve (directeur sociale zaken) en Jantiena Egberdiena Margharetha Leenen. Een verklaring voor de familienaam is tot op heden niet gevonden. Mogelijk geeft de uitgang -leve een vingerwijzing naar een oplossing. Zo is Leve een verbastering van Haeva (een Bataafse godin) die in de Romeinse tijd vereerd werd in een fanum (tempel) in de omgeving van Wijk bij Duurstede de zo genaamde Levefanum. Een andere mogelijkheid is het samensmelten van de twee voornamen Kort en Leve. Kort is een afkorting van de germaanse naam Koenraad dat ongeveer bekwaam in het geven van raad betekend. Leve is een afkorting van de bijbelse naam Leefkens, dat "zich aansluitend, aanhankelijkheid" betekend (zie de volksetymologische verklaring in Gen 29: 34, Num 18:2,4).
Uit dit huwelijk:

VII-e
: Aaltje Elizabeth Thools, geboren te Vriescheloo op 5 maart 1866, overleden te Groningen (ziekenhuis) op 18 augustus 1937, begraven te Vriescheloo, 71 jaar oud, dochter van Wubbe Toles Thools (VI-c) en Grietje Jans Hoenderken. Aaltje is getrouwd te Bellingwolde op 23 mei 1885, op 19-jarige leeftijd met Bruine Jacobs Trenning (24 jaar oud), landbouwer, boerderij nr.18 (H19) (BB.Vriescheloo) en boerderij nr.127 (BB.Wold-Oldambt), geboren te Vriescheloo op 22 maart 1861, wonende aldaar en te Westerlee, overleden te Vriescheloo op 10 november 1949, 88 jaar oud, zoon van Jacob Bruine Trenning (landbouwer en boerderij nr.18 (H19) (BB.Vriescheloo)) en Rikste Scholtes Trenning.

Foto rechts: Aaltje Thools en Bruine Trenning omstreeks 1895 met Wubbo en Grietje bij hun boerderij in Vriescheloo.

Uit dit huwelijk:

VIII-h
: Wubbo Trenning, landbouwer en boerderij nr.18 (H19) (BB.Vriescheloo), geboren te Westerlee op 17 april 1887, wonende te Vriescheloo, overleden te Bellingwolde op 8 juli 1952, 65 jaar oud, zoon van Bruine Jacobs Trenning (landbouwer, boerderij nr.18 (H19) (BB.Vriescheloo) en boerderij nr.127 (BB.Wold-Oldambt)) en Aaltje Elizabeth Thools (VII-e). Wubbo is getrouwd te Uithuizermeeden op 17 oktober 1917, op 30-jarige leeftijd met Mellina van der Molen (30 jaar oud), geboren te Uithuizermeeden op 23 juli 1887, overleden op 12 januari 1966, 78 jaar oud, dochter van Melle van der Molen (pachter en boerderij nr.262 (BB Hogeland)) en Aaltje Arkema.
Uit dit huwelijk:
            Uit dit huwelijk:
IX-l
: Aaltina Brunette Trenning, geboren te Vriescheloo op 14 juli 1918, overleden te Stadskanaal op 27 september 1974, 56 jaar oud, dochter van Wubbo Trenning (VIII-h) en Mellina van der Molen. Aaltina is getrouwd te Bellingwolde op 6 juli 1943, op 24-jarige leeftijd met Willem Dirko Hoeksema (26 jaar oud), landbouwer, boerderij nr.18 (H19) (BB.Vriescheloo) en boerderij nr.15 (H17) (BB.Vriescheloo), geboren te Uithuizermeeden op 8 maart 1917, wonende te Vriescheloo, overleden op 16 februari 1997, 79 jaar oud, zoon van Jacob Hoeksema en Grietje Oosterhuis. Willem is later getrouwd te Bellingwolde op 28 januari 1977, op 59-jarige leeftijd met Fenna Sterenberg (62 jaar oud), geboren te Uithuizermeeden op 9 december 1914, dochter van Berend Sterenberg en Betje Scholten.
Uit dit huwelijk:

X-k
: Mellina Grietje Hoeksema, geboren te Roodeschool 1944, dochter van Willem Dirko Hoeksema (landbouwer, boerderij nr.18 (H19) (BB.Vriescheloo) en boerderij nr.15 (H17) (BB.Vriescheloo)) en Aaltina Brunette Trenning (IX-l). Mellina is getrouwd te Bellingwolde 1969, op 24-jarige leeftijd met Hendrikus Koop (23 jaar oud), geboren te Tjuchem 1945, wonende aldaar, zoon van Heiko Hermannus Koop en Bootje van Wijk. Henk komt na het overlijden van zijn vader in het boerenfamiliebedrijf, en begint in 1969 als onderaannemer met het leggen van pijpleidingen. In 1977 in Zuid-Engeland de eerste buitenlandse opdracht; neemt in 1984 het pijpleidingenbedrijf Nacap over van de Boskalis Westminster, neemt in 1994 het pijpleidingenbedrijf Hogenboom in Spijkenisse over en in 1996 Südrohrbau Groep. In 2002 draait "Koop Holding" een omzet van 975 miljoen euro. Naast zijn hobby's zoals zeilen, schaatsen en het lezen van geschiedenisboeken, vliegt Henk ook graag rond in zijn eigen vliegtuigje.

Uit dit huwelijk:

VI-d
: Janna Thole Thools, logementhoudster, geboren te Sellingen op 25 november 1824, overleden te Westerlee op 27 mei 1905, 80 jaar oud, dochter van Thole Hindriks Thools (V-b) en Aaltje Wubbes Luth. Janna is getrouwd te Bellingwolde op 28 mei 1851, op 26-jarige leeftijd met Harm Jans Koster (37 jaar oud), landbouwer en kastelein, boerderij nr.122a  BB.Wold-Oldambt), geboren te Westerlee op 30 september 1813, wonende aldaar, overleden aldaar op 27 december 1879, 66 jaar oud, zoon van Jan Harms Koster (landbouwer/kastelein, boerderij nr.123 (BB.Wold-Oldambt) en boerderij nr.122a (BB.Wold-Oldambt)) en Frouke Edes Edens.

Foto rechts: Platenbijbeltje van Janna Thools met zeer veel bijbelse afbeeldingen, gedrukt door: Joh. Enschede en zonen.

Uit dit huwelijk:

V-c
: Anneke Hindriks Thools, gedoopt te Sellingen op 7 september 1788, dochter van Hindrik Tools Mepsche (IV-b) en Gepke Roelofs. Anneke is getrouwd te Vlagtwedde op 4 november 1808 (h.c. 05 november 1808), op 20-jarige leeftijd met Willem Harmannus Tammes (30 jaar oud), arbeider, gedoopt te Vlagtwedde op 22 februari 1778, zoon van Harmannus Tammes Tammes (landbouwer) en Zwaantje Willems.
Uit dit huwelijk:

VI-e
: Geert Tammes, arbeider, geboren te Vlagtwedde op 27 april 1828, overleden te Vriescheloo op 1 maart 1904, 75 jaar oud, zoon van Willem Harmannus Tammes (arbeider) en Anneke Hindriks Thools (V-c). Geert is getrouwd te Vlagtwedde op 29 mei 1858, op 30-jarige leeftijd met Grietje Knolhof (25 jaar oud), geboren te Onstwedde in het jaar 1833, dochter van Johan Hinderich Knolhof en Trientje Engels Klanken.
Uit dit huwelijk:

IV-c
: Ancke Thools, gedoopt te Sellingen op 25 augustus 1754, overleden te Vlagtwedde op 21 april 1805, 50 jaar oud, dochter van Thole Derks (III-a) en Hinderkien Hindriks Mepsche. Zij erft op 30 mei 1778 uit de boedelscheiding van haar moeder 300 Car.gld. Ancke is getrouwd te Onstwedde op 30 maart 1781, op 26-jarige leeftijd met Roelf Klaassens Moorlag (23 jaar oud), landbouwer, gedoopt te Wedde op 28 augustus 1757, wonende te Vlagtwedde, overleden te Jipsinghuizen op 20 maart 1801, 43 jaar oud, zoon van Claas Roelfs Moorlag en Trijntje Jans.
Uit dit huwelijk:

V-d
: Thole Roelfs Moorlag, koopman, geboren op 2 april 1790, gedoopt te Onstwedde op 5 april 1790, overleden te Boertange op 11 april 1864, 74 jaar oud, zoon van Roelf Klaassens Moorlag (landbouwer) en Ancke Thools (IV-c). Thole is getrouwd voor 1812, op hoogstens 22-jarige leeftijd (1) met Albertien Harms Tammes (hoogstens 26 jaar oud), gedoopt te Vlagtwedde op 2 april 1786, overleden te Stakenborg (Vlagtwedde) op 24 december 1812, 26 jaar oud, dochter van Harm Tammes Tammes en Janna Heeres Haselhoff.
Uit dit huwelijk:

Thole is getrouwd te Vlagtwedde op 5 mei 1813, op 23-jarige leeftijd (2) met Anna Wubbes Heeres (21 jaar oud), geboren te Vlagtwedde, gedoopt op 25 september 1791, overleden te Boertange op 25 januari 1873, 81 jaar oud, dochter van Wubbe Gerardus Heeres en Swaentien Luikens Tensingh.

Uit dit huwelijk:

IV-d
: Harm Toles, gedoopt te Sellingen op 12 december 1756, overleden voor 30 mei 1778, hoogstens 21 jaar oud, zoon van Thole Derks (III-a) en Hinderkien Hindriks Mepsche.
Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

V-e
: Derkien Harms Thools, geboren te Sellingen in het jaar 1771, waarschijnlijk dochter van Harm Toles (IV-d). Derkien is getrouwd te Sellingen op 11 april 1800, op 29-jarige leeftijd met Alverig Jans Velthuis (31 jaar oud), arbeider, geboren te Sellingen in het jaar 1769, wonende aldaar.
Uit dit huwelijk:

III-b
: Jan Derks Twijsjan, landbouwer en boerderij nr.56 (H61 & 73) (BB.Vriescheloo), geboren te Sellingen rond 1724, wonende te Vriescheloo, overleden aldaar in het jaar 1776, ongeveer 52 jaar oud, zoon van Derck Tholes (II) en Ancke Jans Twiest. Hij noemt zich later Twijst en Twijsjan.Jan is getrouwd te Wedde op 2 mei 1756 (h.c. 30 april), op ongeveer 32-jarige leeftijd met Grietje Kaspers (25 jaar oud), geboren te Winschoten, gedoopt aldaar op 20 augustus 1730, overleden te Vriescheloo in december 1776, 46 jaar oud, dochter van Kasper Jans en Grietje Jans.
Uit dit huwelijk:

III-c
: Harm Derks Tholes, geboren te Sellingen rond 1727, overleden aldaar na 1797, minstens 70 jaar oud, zoon van Derck Tholes (II) en Ancke Jans Twiest. Harm is getrouwd te Sellingen rond 1759, op ongeveer 32-jarige leeftijd met Haike Bastiaans (ongeveer 20 jaar oud), geboren te Wedde rond 1739, overleden te Sellingen tussen 1771 en 1779, 32 jaar tot 40 jaar oud, dochter van Bastiaan Menses (pachter) en Egbertien Egberts.
Uit dit huwelijk:

IV-e
: Anke Harms Tools, geboren te Sellingen op 23 maart 1764, overleden te Zuidveld (Vlagtwedde) op 28 september 1846, 82 jaar oud, dochter van Harm Derks Tholes (III-c) en Haike Bastiaans. Anke is getrouwd te Sellingen rond 1792, op ongeveer 28-jarige leeftijd met Jan Geerts Meendering (ongeveer 32 jaar oud), geboren te Sellingen op 19 juni 1760, overleden aldaar op 29 oktober 1815, 55 jaar oud, zoon van Geert Jans Meendering (winkelier) en Janna Roelfs Brink.
Uit dit huwelijk:

V-f
: Haike Meendering, geboren te Sellingen op 20 september 1795, overleden te Wessingtange op 23 oktober 1878, 83 jaar oud, dochter van Jan Geerts Meendering en Anke Harms Tools (IV-e). Haike is getrouwd te Sellingen op 20 april 1822, op 26-jarige leeftijd met Albert Hindriks Molanus (35 jaar oud), schoenmaker, geboren te Sellingen op 27 augustus 1786, wonende aldaar, overleden aldaar op 18 november 1851, 65 jaar oud, zoon van Hindrik Willems Molanus en Aaltien Harms Timmer.
Uit dit huwelijk:

VI-f
: Aaltien Molanus, geboren te Laude op 30 maart 1830, overleden te Jipsinghuizen op 26 mei 1902, 72 jaar oud, dochter van Albert Hindriks Molanus (schoenmaker) en Haike Meendering (V-f). Aaltien is getrouwd te Vlagtwedde op 19 januari 1850, op 19-jarige leeftijd met Jan Harms Meendering (33 jaar oud), geboren te Sellingen op 16 juli 1816, overleden te Jipsinghuizen op 3 februari 1878, 61 jaar oud, zoon van Harm Harms Meendering (landbouwer) en Grietje Jans Meendering.
Uit dit huwelijk:

VII-f
: Harm Meendering, landbouwer, geboren te Sellingen op 16 juli 1857, overleden te Weerdingermond op 10 november 1921, 64 jaar oud, zoon van Jan Harms Meendering en Aaltien Molanus (VI-f). Harm is getrouwd te Vlagtwedde op 15 december 1883, op 26-jarige leeftijd met Engeltien ter Horst (25 jaar oud), geboren te Vlagtwedde op 26 november 1858, overleden te ter Apel op 1 november 1920, 61 jaar oud, dochter van Andries Jans ter Horst en Hillechien Jarkes Engelkes.
Uit dit huwelijk:
 
  • Home
  •