Genealogie van Jan Geerts Snelter.

Mogelijk hebben de nazaten van Jan Geerts Snelter de familienaam van hun moeder gekozen omdat het beroep korvenmaker niet meer door hun werd uitgeoefend. Nazaten van de twee broers Jan en Harm zijn wel de familienaam Korvemaker blijven gebruiken. De familienaam Snelteris erg zeldzaam, want bij de volkstelling van 1947 leefden er in Nederland maar 22 personen met deze naam. 20 in de provincie Groningen en 2 in Brabant. En in 2007 zijn het er nog maar 11, en wel in de gemeenten Smallingerland, Menterwolde, Gaasterlan-Slaet, Zaanstad en Valkenswaard. In 2013 zijn er nog maar 2 mannelijke nazaten met de familienaam Snelter in leven. Het zijn Gerardus Justinus Snelter en zijn zoon Denny te Balk in Friesland. Van hen zal het voortbestaan van de familienaam Snelter afhangen.De familienaam Snelter zal mogelijk afkomstig zijn van de buurtschap Schnelten in de Duitse gemeente Lastrup (64 km ten zuid-oosten van Wedde).I
: Jan Geerts Snelter ook genaamd Jan Geerts Korvemaker, landbouwer op boerderij nr.56 (BB.Wedde) "Erve Elgers II", geboren te Hoorn (Wedde) op vrijdag 13 februari 1739, gedoopt te Wedde op zondag 15 februari 1739, wonende te Hoorn (Wedde), overleden aldaar op vrijdag 17 september 1813, 74 jaar oud, zoon van Geert Harms Korvemaker (landbouwer op boerderij nr.57 (BB.Wedde) "Erve Elgers I") en Remke Jans van Snelten. Remke is afkomstig uit Schnelten (Lastrup, Kr. Cloppenburg, Duitsland) dochter van Jan Snelter en Aaltje.  Remke en haar zuster Grietje  verkregen op 2 mei 1732 evenals haar zuster een meerderjarigheidsverklaring om hun eigen goederen te mogen administreren. Jan Geerts is getrouwd te Wedde op zaterdag 26 december 1761, op 22-jarige leeftijd (1) met Geesien Jans Koster (20 jaar oud), gedoopt te Wedde op zondag 10 september 1741, begraven aldaar op donderdag 20 juni 1776, 34 jaar oud, dochter van Jan Folckers Koster (pachter, koster en boerderij nr.60 (BB.Wedde) "Erve Detmers") en Marieke Hindriks.

Uit dit huwelijk:
Jan is getrouwd te Wedde op maandag 9 juni 1783, op 44-jarige leeftijd (2) met Hinderkje Jans Sijwerts (45 jaar oud), gedoopt te Vlagtwedde op zondag 14 juli 1737, overleden te Hoorn (Wedde) op zaterdag 28 februari 1807, 69 jaar oud, dochter van Jan Sijwerts en Elsijn Jans. Hinderkje is eerder getrouwd te Wedde op dinsdag 9 augustus 1757, op 20-jarige leeftijd met Jan Jans Korvemaker (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Hoorn (Wedde), gedoopt te Vriescheloo op zondag 31 juli 1735, wonende te Hoorn (Wedde), begraven te Wedde op donderdag 22 juli 1779, 43 jaar oud, zoon van Jan Harms Korvemaker (landbouwer op boerderij nr.57 (BB.Wedde) "Erve Elgers I") en Aaltje Jans Joesten.

II-a : Remke Jans Snelter, geboren te Hoorn (Wedde), gedoopt te Wedde op zondag 26 september 1762, overleden te Blijham op donderdag 18 januari 1844, 81 jaar oud, dochter van Jan Geerts Snelter (I) en Geesien Jans Koster. Remke is getrouwd te Blijham op zaterdag 23 mei 1789, op 26-jarige leeftijd met Hindrik Hindriks Ottjes (32 jaar oud), arbeider en landbouwer, gedoopt te Blijham op zondag 24 april 1757, wonende aldaar, overleden te Wedde op dinsdag 22 januari 1822, 64 jaar oud, zoon van Hindrik Harms en Ottie Jans.

Uit dit huwelijk:

II-b : Geert Jans Snelter, landbouwer op boerderij nr.60 (BB.Wedde) "Erve Detmers", geboren te Wedde, gedoopt aldaar op zondag 24 mei 1767, wonende te Hoorn (Wedde), overleden te Wedde op vrijdag 19 maart 1830, 62 jaar oud, zoon van Jan Geerts Snelter (I) en Geesien Jans Koster.Geert heeft als oudste zoon vanaf zijn huwelijk tot 1815 op de ouderlijke plaats (Hoorn nr. 56) gewoond. In 1815 verkopen hij en zijn zuster Remke hun aandeel in de ouderlijke erfenis aan hun jongere broer Jan. Van zijn erfdeel koopt Geert vervolgens de boerderij nr.60. Hij is vrijgeloot nr.2 nat. militie. Geert is getrouwd te Wedde op vrijdag 12 juni 1795 (h.c. raVIx2), op 28-jarige leeftijd met Aike Elzes Scheeper (25 jaar oud), geboren te Hoorn (Wedde), gedoopt te Wedde op zondag 18 maart 1770, overleden aldaar op maandag 25 september 1848, 78 jaar oud, dochter van Elzo Aikes Scheeper (scheper (herder)) en Antje Derks. De naam Scheeper betekent schaapherder.Boerderij en landerijen van Geert Jans Snelter op een kaart uit 1902. Geheel rechts de weg van Wedde naar Blijham en de Westerwoldse AA. Het betreft hier een zogenaamde opstrekkende heerd die vanaf de Westerwoldse AA tot aan de Barkelazwet ongeveer 2, 5 km lang is. De Barkelazwet is de grens tussen Westerwolde en de Pekela's. Totaal zal de boerderij ongeveer 45 ha groot zijn geweest waaronder de niet op de tekening afgebeelde 1/2 ha bouwland met een strookje heide ten noorden van de boerderij in Wedderveer en de 4 ha hooiland aan de Westerwoldse AA bij  Lutjeloo. Het land bij Lutjeloo was op een hoek voorzien van een drinkdobbe voor het vee. Het ongeveer 1 ha grote eikenbos dat ten westen en noorden om de boerderij lag is op deze kaart niet meer te zien. De onderste helft van het "Hoornder Gat" (de uitstulping van de Westerwoldse AA) hoorde ook bij deze boerderij. In het huisje voor de boerderij zal mogelijk  een personeelslid gewoond hebben.Foto boven: Het "Hoornder Gat" met op de achtergrond de in 1937 door Eiko Jan Feunekes gebouwde spinnekopmolen. De zaagmolen diende om bomen uit het 10 ha groot eikenbos te verwerken.

Uit dit huwelijk:

II-c : Jan Jans Snelter, landbouwer, boerderij nr.60 (BB.Wedde) "Erve Detmers", pachter en boerderij nr.1 (H1) (BB.Vriescheloo), gedoopt te Wedde op zaterdag 6 november 1773, wonende te Hoorn (Wedde), te Vriescheloo en te Wedderveer, overleden te Hoorn (Wedde) op dinsdag 17 oktober 1854, 80 jaar oud, zoon van Jan Geerts Snelter (I) en Geesien Jans Koster. Jan is getrouwd te Wedde op woensdag 11 april 1804 (h.c.), op 30-jarige leeftijd met Hindrikje Freriks Prenger (23 jaar oud), geboren te Wedde op dinsdag 10 april 1781, gedoopt aldaar op zondag 15 april 1781, overleden te Hoorn (Wedde) op zaterdag 9 december 1854, 73 jaar oud, dochter van Frerik Jacobs Prenger (landbouwer op boerderij nr.59 (H78) (BB.Vriescheloo)) en Geertruid Wilkes Kosma.

Uit dit huwelijk:

III-a : Hindrik Hindriks Ottjes, arbeider, landbouwer en koopman, geboren te Blijham op donderdag 18 maart 1802, wonende aldaar, overleden aldaar op donderdag 8 oktober 1857, 55 jaar oud, zoon van Hindrik Hindriks Ottjes (arbeider en landbouwer) en Remke Jans Snelter (II-a). Hindrik is getrouwd op zaterdag 9 mei 1829, op 27-jarige leeftijd met Anna Luikens Mening (25 jaar oud), geboren te Blijham op zondag 11 december 1803, overleden aldaar op maandag 7 juli 1884, 80 jaar oud, dochter van Luken Jans Mening (landbouwer) en Luktje Geerts.

Uit dit huwelijk:

III-b : Jan Geerts Snelter, landbouwer, kerkvoogd, geboren te Hoorn (Wedde) op zondag 20 maart 1796, gedoopt te Wedde op maandag 28 maart 1796, wonende te Hoorn (Wedde), overleden te Onstwedde op zaterdag 11 augustus 1877, begraven te Wedde, 81 jaar oud, zoon van Geert Jans Snelter (II-b) en Aike Elzes Scheeper. Jan is getrouwd te Wedde op zaterdag 31 mei 1834, op 38-jarige leeftijd met Teupke Karsiens Edens (26 jaar oud), geboren te Hoorn (Wedde), gedoopt te Wedde op zaterdag 19 december 1807, overleden te Hoorn (Wedde) op woensdag 17 juli 1844, begraven te Wedde, 36 jaar oud, dochter van Karsijn Tomas Edens (landbouwer) en Geertje Wubbes.

Foto rechts: De gedenksteen aan de voorkant in de toren van de kerk van Wedde.

Uit dit huwelijk:

III-c : Antje Geerts Snelter, gedoopt te Wedde op zondag 24 november 1799, overleden aldaar op donderdag 22 december 1853, 54 jaar oud, dochter van Geert Jans Snelter (II-b) en Aike Elzes Scheeper. Antje is getrouwd te Wedde op zaterdag 26 mei 1832, op 32-jarige leeftijd met Berend Battes de Roos (40 jaar oud), onderwijzer, geboren te Termunten op dinsdag 23 augustus 1791, gedoopt aldaar op zondag 28 augustus 1791, wonende te Wedde, overleden aldaar op donderdag 4 mei 1854, 62 jaar oud, zoon van Batte Bastiaans de Roos (koopman) en Jantje Berends Zwijgman. Berend is eerder getrouwd te Vlagtwedde op vrijdag 16 juli 1813, op 21-jarige leeftijd met Albertien Hindriks Knoop (27 jaar oud), gedoopt te Vlagtwedde op zondag 6 november 1785, overleden te Wedde op maandag 12 maart 1827, 41 jaar oud, dochter van Hindrik Geerts Knoop (schoolmeester) en Jantien Tammes. Albertien is eerder getrouwd te Onstwedde op woensdag 28 juni 1809 (h.c. Vlagtwedde 30 juni 1809), op 23-jarige leeftijd met Wubbe Hindriks Alvering (43 jaar oud), landbouwer en schoolmeester, gedoopt te Vlagtwedde op zondag 27 oktober 1765, wonende aldaar, overleden aldaar op dinsdag 21 juli 1812, 46 jaar oud, zoon van Hindrik Alberts Alveringh en Alke Berents Leepe. Wubbe is eerder getrouwd te Vlagtwedde op vrijdag 8 mei 1801, op 35-jarige leeftijd met Rixte Roelfs Scholts (19 jaar oud), gedoopt te Sellingen op zondag 8 juli 1781, begraven op zondag 27 september 1807, 26 jaar oud, dochter van Roelof Roelofs Scholts (landbouwer) en Grietje Jans Timmer.

Uit dit huwelijk:


Foto boven: De boerderij van de familie Snelter  in Lutjeloo

III-d : Elzo Geerts Snelter, landbouwer, boerderij nr.43 (BB.Blijham) en boerderij nr.21 (H92) (BB.Vriescheloo\Lutjeloo), geboren te Hoorn (Wedde), gedoopt te Wedde op woensdag 26 oktober 1803, wonende te Hoorn (Wedde) en te Lutjeloo (Wedde), overleden te Hoorn (Wedde) op maandag 23 december 1872, 69 jaar oud, zoon van Geert Jans Snelter (II-b) en Aike Elzes Scheeper.

Afbeelding boven: Een detail uit een oude kaart van 1590 waarop Lutjeloo als LVTKELO is ingetekend. Linksboven staat Hoorn als HOERNE vermeld met in iedere opstrekkende heerd een boerderij met bomen. De originele kaart, cat.nr. 6746, van de landen van Blijham, Bellingwolde en Vriescheloo, het gebied ten zuidwesten van de Dollard tussen Heiligerlee, Wedde en Den Ham is nagenoeg onleesbaar, en in 1938 door Provinciale Waterstaat overgetekend. De volledige overgetekende kaart is te vinden in de Groninger Archieven onder cat.nr. 5787.

Elzo woonde met zijn familie op een boerderij in Hoorn en in 1842 in Lutjeloo. Signalement: lengte 1 el 7 pm 5 dm, smal (1 m en 75 cm) aangezicht, breed voorhoofd, blauwe oogen, grote neus, grote mond, spitse kin, bruin haar en bruine wenkbrauwen.

Van 1816 t/m 1856 hield hij een dagboek bij, waarin hij belangrijke gebeurtenissen noteerde. Hij beschrijft voornamelijk gebeurtenissen betreffende de boerderij, zoals weersomstandigheden, wateroverlast en prijzen van vee en landbouwproducten. Maar er staan ook een paar persoonlijke ervaringen tussen. 

In januari 1831 schrijft hij dat het op 7 januari om 9 uur 's avonds buiten zo helder was, dat het wel volle maan leek. De noordelijke hemel was zo fel verlicht dat het leek alsof er brand was. Felle rode stralen schoten naar het oosten en westen. Een half uur later was alles verdwenen. De maan kon het niet geweest zijn omdat het duistere maan was. Het kon alleeen de hand Gods geweest zijn die zoiets kon veroorzaken. Zo dacht Elzo. De "Noord-Brabander" van 9 januari 1831 bevestigt dat er op 7 januari een zeldzaam natuurverschijnsel "Noorderlicht" is gezien. Het Noorderlicht ontstaat door uitbarstingen van de zon, waarbij geladen deeltjes in de atmosfeer in aanraking komen met atomen. Wat een prachtige lichtshow tot gevolg heeft.

Elzo kon ook goed schaatsen, want op 27 januari 1833 gaat hij op schaatsen van Wedderveer naar Delfzijl. Hij bewonderde daar een groot koopvaardijschip, drie kanonierboten en vele andere schepen. Ook schrijft hij dat er veel kanonnen op de wallen lagen. Helaas schrijft hij niet langs welke plaatsen hij is gereden. Naar schatting zal hij op die dag als hij over het Winschoterdiep naar Groningen en vervolgens over het Damsterdiep naar Delfzijl is gegaan, ongeveer 200 km hebben geschaatst. Een kortere route over Nieuwolda is alleen mogelijk als er land onder water heeft gestaan want er waren geen verbindingen tussen de afwateringen naar Termunten met die naar Delfzijl. Volgens Meteolink begon de kwakkelende winter van 1833 op 1 januari en eindigde na een iets langere periode van 5 dagen vorst, waarbij het maximaal 6 graden vroor op 27 januari.

Foto's boven: Het Winschoterdiep bij het Klein Poortje met op de achtergrond de Martinitoren zoals Elzo dat bij zijn aankomst hebben gezien. Hoewel deze litho is enkele decenia later is gemaakt zal het beeld dit stasdeel niet veranderd zijn.. De litho is gemaakt door de lithograaf Carel Christiaan Antony Last 1808-1876 en in 1860 door A.L. Scholtens en H.R. Roelfsema uitgegevan.  Op de rechter foto is de Farmsummer poort en de brug over het Damsterdiep zoals Elzo dit bij aankomst in Delfzijl moet hebben gezien.

Foto onder : Een voorbeeld van een schaats omstreeks de tijd dat Elzo de tocht van Wedderveer naar Delfzijl maakte. Deze schaatsen werden in die tijd niet zoals nu fabrieksmatig in grote hoeveelheden gemaakt. De plaatselijke smit smeedde het ijzer, de vaak tegenover de smit wonende stelmaker maakte het houtje en de schoenmaker maakte de leren riemen. De afgebeelde schaats is onderdeel van de zeer uitgebreide collectie van het Groninger Schaatsmuseum te Sappemeer. 

Elzo is getrouwd te Wedde op zaterdag 5 mei 1838, op 34-jarige leeftijd met Geertje Karsien Edens (32 jaar oud), geboren te Hoorn (Wedde) op woensdag 26 februari 1806, overleden aldaar op dinsdag 25 mei 1841, 35 jaar oud, dochter van Karsijn Tomas Edens (landbouwer) en Geertje Wubbes.De naam Edens is afgeleid van de germaanse naam Ede, dat ''edel'' betekent.  Uit dit huwelijk:

III-e : Geesje Geerts Snelter, geboren te Hoorn (Wedde) op zaterdag 11 juli 1807, gedoopt te Wedde op zondag 19 juli 1807, overleden te Hoorn (Wedde) op zondag 21 mei 1882, 74 jaar oud, dochter van Geert Jans Snelter (II-b) en Aike Elzes Scheeper. Geesje is getrouwd te Wedde op zaterdag 5 mei 1838, op 30-jarige leeftijd met Jan Jacobs Alting (35 jaar oud), landbouwer, gedoopt te Wedde op zondag 26 september 1802, wonende te Nieuwe Pekela, overleden te Hoorn (Wedde) op woensdag 29 maart 1876, 73 jaar oud, zoon van Jacob Jans Alting (bakker) en Jantje Hooites.

Uit dit huwelijk:

III-f : Geesien Jans Snelter, dienstmeid, geboren te Vriescheloo op vrijdag 14 december 1804, gedoopt aldaar op zondag 23 december 1804, overleden te Nieuwe Pekela op vrijdag 8 november 1878, 73 jaar oud, dochter van Jan Jans Snelter (II-c) en Hindrikje Freriks Prenger. Geesien is getrouwd te Bellingwolde op donderdag 6 mei 1830, op 25-jarige leeftijd met Jan Jochhums Tuin (46 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, gedoopt te Bellingwolde op zondag 14 september 1783, wonende te Vriescheloo, overleden te Nieuwe Pekela op woensdag 5 februari 1868, 84 jaar oud, zoon van Jochem Jans Tuin (dagloner) en Rienste Sibens.

Uit dit huwelijk:

III-g : Geertruid Jans Snelter, dienstmeid, geboren te Vriescheloo op donderdag 1 juni 1809, gedoopt aldaar op zondag 18 juni 1809, overleden te Blijham op dinsdag 1 maart 1842, 32 jaar oud, dochter van Jan Jans Snelter (II-c) en Hindrikje Freriks Prenger. Geertruid is getrouwd te Wedde op zaterdag 7 december 1833, op 24-jarige leeftijd met Wilte Egberts Mulder (41 jaar oud), landbouwer op boerderij nr.1 Heemhoeve (Blijham), geboren te Blijham op vrijdag 24 februari 1792, gedoopt aldaar op vrijdag 2 maart 1792, wonende aldaar, overleden aldaar op zondag 22 april 1855, 63 jaar oud, zoon van Egbert Jurjens Mulder (landbouwer op boerderij nr.25 (H-) (BB.Vriescheloo\Lutjeloo)) en Bouke Wilts. Wilte is eerder getrouwd te Wedde op donderdag 6 oktober 1825, op 33-jarige leeftijd met zijn nicht Hillechien Jochems Abbes (23 jaar oud), geboren te Blijham op dinsdag 1 juni 1802, gedoopt aldaar op zondag 6 juni 1802, overleden aldaar op zaterdag 29 september 1827, 25 jaar oud, dochter van Jochem Wilts Abbes (landbouwer op boerderij nr.1 Heemhoeve (Blijham)) en Frauwiena Eltjens.

Uit dit huwelijk:

III-h : Jan Jans Snelter, landbouwer, geboren te Vriescheloo op donderdag 28 april 1814, wonende te Hoorn (Wedde), overleden aldaar op dinsdag 12 december 1865, 51 jaar oud, zoon van Jan Jans Snelter (II-c) en Hindrikje Freriks Prenger. Jan is getrouwd te Wedde op zaterdag 10 mei 1845, op 31-jarige leeftijd met Engeltje Alberts Dijkhuis (27 jaar oud), geboren te Lutjeloo (Wedde) op zondag 18 januari 1818, overleden te Hoorn (Wedde) op vrijdag 16 augustus 1895, 77 jaar oud, dochter van Albert Haijes Dijkhuis (landbouwer op boerderij nr.17 (H-) (BB.Vriescheloo\Lutjelo) en Antje Adolfs Dijkmeijer.

Uit dit huwelijk:

III-i : Freerkje Jans Snelter, afkomstig uit Hoorn (Wedde), geboren op vrijdag 24 oktober 1817, overleden te Wedde op maandag 3 februari 1879, begraven aldaar, 61 jaar oud, dochter van Jan Jans Snelter (II-c) en Hindrikje Freriks Prenger. Freerkje is getrouwd te Wedde op zaterdag 3 mei 1851, op 33-jarige leeftijd met Adolf Steffens Dijkmeijer (29 jaar oud), kleermaker, geboren te Wedde op woensdag 6 februari 1822, overleden aldaar op zondag 16 december 1883, begraven aldaar, 61 jaar oud, zoon van Steffen Adolfs Dijkmeijer (kleermaker) en Gepke Hindriks Smook.

Uit dit huwelijk:

IV-a : Luiken Hindriks Ottjes, arbeider, geboren te Wedde in het jaar 1830, wonende te Blijham, overleden aldaar op zondag 16 augustus 1896, 66 jaar oud, zoon van Hindrik Hindriks Ottjes (III-a) en Anna Luikens Mening. Luiken is getrouwd te Beerta op zaterdag 7 juni 1856, op 26-jarige leeftijd met Lukje Alberts Bos ook genaamd Jacobjen (25 jaar oud), geboren te Finsterwolde in het jaar 1831, overleden te Blijham op zondag 23 augustus 1903, 72 jaar oud, dochter van Albert Wessels Bos en Eje Jans van der Laan.

Uit dit huwelijk:

IV-b : Luktje Ottjes, geboren te Lutjeloo (Wedde) op zaterdag 11 augustus 1832, overleden aldaar op donderdag 26 april 1917, 84 jaar oud, dochter van Hindrik Hindriks Ottjes (III-a) en Anna Luikens Mening. Luktje is getrouwd te Wedde op zaterdag 23 april 1853, op 20-jarige leeftijd met Jan Arents Kenter (31 jaar oud), arbeider, geboren te Blijham op zondag 14 oktober 1821, overleden te Lutjeloo (Wedde) op woensdag 29 april 1914, 92 jaar oud, zoon van Arend Jans Kenter (boerenknecht) en Janna Filippus Begeman.

Uit dit huwelijk:

V-c : Geert Snelter, landbouwer, geboren te Hoorn (Wedde) op zaterdag 25 juli 1835, wonende aldaar, overleden te Onstwedde op dinsdag 9 mei 1876, begraven te Wedde, 40 jaar oud, zoon van Jan Geerts Snelter (III-b) en Teupke Karsiens Edens. Geert is getrouwd te Wedde op zaterdag 11 december 1869, op 34-jarige leeftijd met Lucretia Hubbeling (19 jaar oud), geboren te Onstwedde op zondag 30 december 1849, overleden te Wedderveer op donderdag 23 december 1926, begraven te Wedde, 76 jaar oud, dochter van Jan Hannes Hubbeling en Christina Reints Koets.

Foto rechts: De korenmolen van de familie Luth in 1913 te Wedderveer en na de herbouw in 1961 op Aruba.

In 1804 werden aan de vaart te Winschoten twee molens gebouwd. Een van de twee werd in 1883 door Geert Rikus Luth voor f100,- gekocht met geld van de familie Snelter. Jan Hubbeling Snelter bracht de molen per boot naar Wedderveer, waar de molen in 1897 werd herbouwd als de "Lucretia Christina". Op de sluitstenen boven de beide toegangen tot de molen stonden de volgende vijf letters: G(eert) R(ikus) L(uth) en L(ucretia) H(ubbeling) (uit: Genealogie van de familie Luth te Westerwolde, door G. Luth). In januari 1961 werd de molen met de "Breda" van de K.N.S.M. naar Aruba verscheept, waar hij als "De Olde Molen" dienst doet als restaurant. Volgens de Leeuwarder Courant van 18 november 1961 werd de achtkante bovenkruier door de molenbouwer J.D. Medendorp uit Zuidlaren aan het zilverwitte Arubaanse strand in zeven weken weer opgebouwd, nadat hij het eerst zorgvuldig in Wedderveer had gesloopt. Volgens deze krant werden de onderdelen met het KNSM-schip "Medusa" naar Aruba verscheept. De totale kosten bedroegen 350.000 gulden. Zie ook het verslag in de Libelle van 16 december 1961.

Lucretia is later getrouwd te Wedde op vrijdag 1 augustus 1879, op 29-jarige leeftijd met Geert Rikus Luth (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Nieuwe Pekela op donderdag 19 augustus 1852, wonende te Hoorn (Wedde) en te Lutjeloo (Wedde), overleden op maandag 1 februari 1915, 62 jaar oud, zoon van Rikus Jans Luth (landbouwer) en Hillechien Klaasjens Sprik.


Foto boven: De boerderij Snelter / Luth aan de weg van Wedde naar Blijham te Wedderveer. De molen "Lucretia Christina" is nog niet gebouwd, het is dus een opname van voor 1897. Wel is op de achtergrond de poldermolen "Welvaart" te zien. Deze voor de provincie Groningen zeldzame stenen Stellingmolen werd in 1901 door de molenbouwer Siefken herbouwd en helaas in de oorlog zonder toestemming gesloopt.


Foto boven: De familie Luth te Wedderveer omstreeks 1910, v.l.n.r. zittend, Geert Rikus Luth 1852-1915, Lucretia Hubbeling 1849-1926, Henderikus Luth 1880-1922, staand, Christina Hillechina Lucretia Luth 1881-1965, Jan Snelter 1870-1951, Hillechina Gezina Luth 1884-1956 Roelof Jonker 1888-1971 Jan Hubeling Snelter 1872-1953 en Teupke Snelter 1875-1946.

 Uit dit huwelijk:
Jan bleef ongehuwd en was een man met vele ambachten. Hij had het veel te druk om zich met de boerderij en de molen te bemoeien. Hij fotografeerde, zette dieren op, organiseerde indianenfeesten en hij ging veel op jacht en uit vissen. Om aangenaam in de natuur te kunnen verkeren maakte hij prachtige tenten, waar hij allerlei dieren op tekende. Dat hij goed kon tekenen blijkt wel uit de leeuw die ik hiernaast  uitvergroot heb afgebeeld. Jan was een echte flierefluiter, die enorm van het leven heeft genoten. Volgens zijn halfzus Chrisje was hij geen boer, maar kon hij jagen en vissen als de beste. Wat Jan Snelter niet kon, is de moeite van het vertellen niet waard. Aldus Chrisje in de Libelle van 16 december 1961.

Foto Rechts: Jan Hubbeling Snelter  als Korporaal bij de Schutterij (opgeheven in 1907). Jan draagt hier een diep donkerblauw lakens uniform met witte bies, witte chevrons, witte schouderstukken en witmetalen knopen. Op zijn diep-donkerblauwe sjako met lakleren rand,  klep en oranje kokarde het staatswapen, bol, lis en knoop. De kwasten en snoeren ( fouragère) zijn door de fotograaf aangebracht om de persoon een imposantere uitstraling te geven. Deze atributen horen niet bij het uniform, en zijn ook nog eens foutief door de fotograaf aan de knoopsgaten bevestigd. De kraag zou eigenlijk ook donkerblauw moeten zijn, maar mogelijk had Jan een speciale functie, zoals bijvoorbeeld hoornblazer. En dan is een witte aangepaste band of galon wel mogelijk. De sabel is van het type no. 3 uit 1895. (Deze informatie is afkomstig van het Legermuseum in Delft).

===================== Een jeugdherinnering van  Klaas  Huttinga te Sellingen ==================================

Jan Hobbel

Hij woonde op ’t Wedderveer, Jan Hobbel, zo als hij in de volksmond genoemd werd. Zijn naam was: Jan Hubbeling Snelter. Hij was vrijgezel, net zo als zijn broer Jan sr. en zuster Teupke, waar hij mee samenwoonde in hetzelfde huis. De twee broers en zuster Snelter hadden de taken, denk ik, goed verdeeld. Toen ik als kwajongen bij het bezorgen van ’t kerkblaadje bij hen over de vloer kwam, waren ze alle drie al niet zo jong meer. Ze waren ver in de zeventig! Het waren echte natuurmensen, met veel liefde voor dieren. Je moest dan ook niet vreemd opkijken als je er in huis kwam, en er in de achterkamer een doos met een zieke kip of een paar eendekuikens stond, die hun moeder kwijt waren.

Jan Hobbel was een echte vrijbuiter die een uitgebreide kennis van veel zaken had. Hij kon van alles maken. Ik heb mij laten vertellen, dat hij in zijn jeugd een zeilboot en mooie indianententen maakte. Daar konden ze dan bij zomerdag samen mooi gebruik van maken, want in de omgeving kon je goed vertoeven en bootje varen op de Westerwoldse A! Vissen en jagen was ook een liefhebberij van hem.Foto boeven: Een van de vele fraai bewerkte tenten die door Jan Hubbeling Snelter rijkelijk van dierenfiguren werd voorzien. De foto is genomen op 2 september 1918 tijdens een picknick bij de Westerwoldse Aa in Wedderveer.

Jan Hobbel liet mij altijd van alles zien. Foto’s die hij zelf had gemaakt. Want hij fotografeerde ook graag, van alles wat groeide en bloeide. Zijn zelf opgezette vogels en andere dieren. Ik keek mijn ogen uit en was er diep van onder de indruk. Fotoboeken uit de oorlog met afbeeldingen die voor mijn leeftijd niet zo geschikt waren, kreeg ik ook te zien. Maar daar werd toen niet moeilijk over gedaan. Ik denk dat jonge mensen vroeger veel harder opgroeiden als tegenwoordig. Trouwens wat er nu soms allemaal op televisie en internet te zien is, liegt er ook niet om! Maar het was toen anders. Rauwer, ruwer. en niet altijd om naar terug te verlangen. Foto boven: De preperateur Jan Hubbeling Snelter stelt zijn verzameling opgezette dieren op 4 november 1920 ten toon.
Op de kleden heeft hij de volgende tekst geschreven:

Hier ziet men vogels groot of klein Mejuffrouw is u papagaaitje dood Het kost u maar 3 pop juffrouw
Zo als ge hier ook ziet Kom aan dan niet getreurd  Voor zo een aardigheid
Men zet ze hier weer prachtig op Men stopt hem hier weer netjes op  U zet hem dan maar op een kast
En kent er geen verdriet   Hij is dan weer op gebeurd En ge ziet hem dan altijd.

Preperateur J.H. Snelter te Wedderveer 4 Nov. 1920

Vooral als je dan drie van zulke oude mensen bij elkaar had die zichzelf zonder alle gemakken van nu, moesten redden, maar dat vaak ook niet anders wilden. Dan ging het er soms vreemd aan toe. Jan Hobbel zijn oudere broer was al een poosje ziek en Jan verzorgde hem zo goed mogelijk. Mijn vader, die een scheersalon had, was er al een paar keer geweest om hem te scheren, want daar konden ze zichzelf niet meer mee redden. Het overkwam hem een keer, toen hij daar in huis kwam, dat het er onnatuurlijk stonk. Het was hem niet onmiddellijk duidelijk waar de stank vandaan kwam. Pas toen hij met zijn scheerkwast bezig was, zag hij wat de oorzaak was. Er stond een pispot op de kachel te koken! Wat was het geval: Jan Hobbel had zijn broer voor zijn komst geholpen toen hij nodig moest. En voor het gemak de pot even op de kachel gezet, om zijn broer weer in bed te kunnen helpen. En daarna vergeten de pot leeg te brengen!

De ziekbed van Jan Snelter is zijn sterfbed geworden, want een week later is hij overleden. Broodventer Jochem, kwam toen net bij de deur, onwetend wat er net gebeurd was. Jan Hobbel deed open en zei: “Ik hoef geen brood hebben vandaag, Jochem, maar kun je mij ook even helpen?” “jawel” zei Jochem en zette zijn bakkersfiets tegen de muur. “Wat kan ik voor u doen”, zei de jongen. “Mijn broer is net overleden en nu wil ik hem even op een ander bed leggen en dat krijg ik alleen niet voorelkaar”, zei Jan Hobbel. Jochem keek hem met paardenogen aan, werd zo wit als een doek, rende naar buiten, greep zijn bakfiets en ging er hals over kop vandoor!

Deze vraag aan Jochem tekende de leefwijze van natuurmens Jan Hubbeling Snelter. Wat voor hem heel gewoon was, was voor de bakkersknecht Jochem, die nog nooit een dode gezien had, te veel gevraagd! Jan Hobbel is zelf twee jaar later overleden en Teupke was al vijf jaar eerder uit tijd gekomen. Ik moet op mijn eigen oude dag nog vaak een keer aan deze bijzondere familie denken, die zo dicht bij de natuur leefden en op hun manier ook gelukkig waren.

===== bovenstaand verhaal is oorspronkelijk in het Gronings in "Het Blijhamster Dorpsleven" van september 2013 door Klaas Huttinga gepubliceerd ======


In de jaren 1912 en 1913 verscheen er in het Nieuwsblad van het Noorden regelmatig een advertentie van molenaar Jan Hubbeling Snelter die er zijn diensten als preperateur van dieren aanbood.

Foto rechts: mededeling in "Het Vaderland" van 16 december 1932

Familie Snelter schonk in 1932 twee oude ploegen en twee koehoorns aan het Provinciale museum in Groningen.

Navraag bij het Groninger museum leverde een reactie van de Conservator archeologie-geschiedenis op. Dr Egge Knol kon de  schenking in het gedrukte jaarverslag van het Groninger Museum over 1932 op bladzijde 13 terugvinden. Inv.nr. 1932-474 en 475 Twee oude ploegen in Westerwolde in gebruik geweest. Aankoop door bemiddeling van den heer J.H. Snelter Wedderveer. Voorloopig in het schathuis van den Menkenmaborgh geplaatst. De koehoorns vond hij niet terug in het verslag.  Navraag bij de Menkemaborgh leverde geen resultaat op. Mogelijk zijn de ploegen in later tijd wellicht jaren zestig of zeventig overgedragen aan hetzij het museum Verhildersum hetzij het museum Het Hogeland. Navraag bij Verhildersum leverde mij een rondleiding in het depo van de Museumboerderij waar de beheerder Dhr. L.E. Evers mij een aantal ploegen uit de betreffende periode heeft laten zien. Helaas is er geen documentatie bijgehouden over de herkomst van de ploegen.

Inmiddels zijn door Dr. Egge Knol in het archief van het Groninger Museum de briefwisseling met de familie Snelter onder inventaris nr. 61 brief nr 38 met bijbehorende foto teruggevonden. 
Op 18 april 1939 schrijft J. Snelter aan Dr. van Giffen dat hij twee ploegen, vier kogels en een koetsstoof tegen een geringe vergoeding aan het museum wil aanbieden. Twee dagen later wordt ter aanvulling de foto gezonden met begeleidend schrijven, ondertekend met familie Snelter. Handschriften van beide brieven verschillen, waardoor kan worden geconcludeerd dat de eerste brief door Jan Snelter 1870-1951 zal zijn geschreven en de tweede door zijn jongere broer Jan Hubbeling Snelter 1872-1953, de fotograaf van de familie. Over de eveneens geschonken koehorens wordt in deze beide brieven niets vermeld.

Foto rechts: de door Jan Hubbeling Snelter gemaakte foto van de twee ploegen, koetsstoof en vier stenen kogels.

Over de onderste ploeg (nr. 1) schrijft Jan Hubbeling dat het hier om een zogenaamde ontginningsploeg gaat. Zijn broer schrijft dat deze ploeg altijd gebruikt werd om de tweede voor er boven op te werken. De ploeg werkte de grond ongeveer een halve meter omhoog, en werd gebruikt om van heideveld bouwland te maken. Op het kaartje van de landerijen in 1902 aan het begin van deze genealogie zijn de heidevelden ten westen van de boerderij nog duidelijk te zien. Met "tweede voor"  wordt bedoeld dat het land eerst ondiep wordt geploegd waarbij de heide en of onkruid wordt ondergeploegd. Vervolgens wordt het voor de tweede keer, maar dan veel dieper nogmaals omgeploegd.

Over ploeg nr. 2 (foto boven) schrijft Jan, dat het een Arend ploeg is, die gebruikt werd om land klaar te maken voor de verbouw van rogge. Het maakte mooie gesloten grond, waarin de rogge zonder voor te eggen gezaaid kon worden. Deze zogenaamde Arend ploeg zal een door de plaatselijk smid gemaakt exemplaar zijn, want de originele
Eagle Plow die omstreeks 1850 door Borgman te Warffum geïmporteerd werd had twee handvaten. De Arendploeg was zeer succesvol vanwege de verminderde trekkracht ten opzichte van  de traditionele Groninger voetploeg. Een originele Arendploeg koste in die tijd 56 gulden, terwijl de plaatselijke smid hem voor 40 gulden kon maken. Op de website van Landgoed Verhildersum te Leens is een filmpje te zien waarbij de Arend ploeg wordt vergeleken met de oude karploeg.

De 
kogels zijn volgens Jan bij het diepploegen van een heideveld tevoorschijn gekomen. Hij schrijft dat ze uit de vesting van Bourtange zijn afgeschoten. Maar dit lijkt mij niet waarschijnlijk want de afstand tussen Bourtange en het heideveld is hemelsbreed meer dan 12 km. De mortieren waarmee deze kogels werden afgeschoten zullen hooguit een afstand van 1 km hebben kunnen overbruggen. De familie Snelter woonde op een steenworp afstand van de burcht in Wedde (hemelsbreed ongeveer 2 km), waardoor de kogels eerder toegeschreven moeten worden aan de middeleeuwse schermutselingen rond de Wedderborg. Deze kogels werden in de middeleeuwen van geschikte zwerfkeien gemaakt en met steenmortieren zowel door belegeraars als belegerden afgeschoten.

Foto boven: de geschonken koehorens.

Mw. Dr. Wietske Prummel, Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Instituut voor Archeologie mailde mij dat de runderhoorns  op het CIA aanwezig zijn en bij haar op de kamer staan. Zij schrijft het volgende. Wijnand van der Sanden bracht ze mij een aantal jaren geleden. Het zijn hoorns van een gedomesticeerd rund (huisrund). Gezien de grootte zijn het inderdaad vermoedelijk de hoorns van een koe (en niet van een stier of os). Het zijn de hoornen bekledingen van de horenpitten in de horens van het rund. In veen blijft hoorn goed bewaard; dit in tegenstelling tot de benen horenpit ín de hoorns; die vergaan. De hoorns zijn omwikkeld met touwtjes, waardoor ze mooi compleet zijn gebleven.

Bij de hoorns zit een briefje met de volgende informatie, waaruit duidelijk blijkt dat het de gezochte hoorns zijn: 1933/VI 2a-2b. Wedderveen (Vlagtwedde), niet in documentatie DM (Drents Museum). Een fragment van de hoorns is met de radiokoolstofmethode (14C, AMS-datering) gedateerd: nummer van de datering: GrA-5366. Er zijn drie mogelijke uitkomsten voor de gekalibreerde datering: 85-80 v. Chr. (0,3%), 54-174 na Chr. (93,8%) en 193-211 na Chr. (1,3%). De hoorns dateren dus vermoedelijk uit de Romeinse tijd.

Indertijd onderzochten Wijnand van der Sanden en ik samen de hoorns van oerossen en huisrunderen uit het Drents Museum. Die stammen uit de periode nieuwe steentijd tot en met de late middeleeuwen. Wijnand van der Sanden en ik vermoeden dat dergelijke hoorns bij rituele handelingen in het veen werden gedeponeerd. Mogelijk als een soort offers. Vermoedelijk werden hele oeros- en runderschedels in het veen gedeponeerd bij deze rituele handelingen. De schedeldelen (bot) vergingen in het zure veen. De hoorns uit Wedderveen zijn het enige voorbeeld van runderhoorns uit de Groninger venen. Wel zijn er enkele oerosschedels uit veengebieden in de provincie Groningen bekend, bv. uit Kopstukken, niet zo ver bij Wedderveen uit de buurt.Foto's boven: Van 1914 tot 1848 liep de trein van Winschoten naar Ter Apel (Ol Grait) voor de boerderij van de familie Snelter langs. De foto's zullen  waarschijnlijk door de amateur-fotograaf 
Jan Hubbeling Snelter zijn gemaakt (Collectie Siena Middel Jonker te Wedderveer).
De gebroeders Snelter probeerden in 1928 hun winkel in Vlagtwedde te verhuren, of te verkopen (Nieuwsblad van het Noorden, 27-10-1928).In de zomer van 1938 breekt er in het dennenbos van de familie Snelter brand uit (Nieuwsblad van het Noorden, 11-8-1938) en vier jaar later tijdens de tweede wereldoorlog worden er meer dan honderd bomen uit het bos gestolen (Nieuwsblad van het Noorden, 24-3-1942).Over hun halfzusje Chrisje verscheen in 1961 een uitvoerige rappotage in het damesblad Libelle. Christina was de eerste amazone, die in Winschoten in 1901 een gouden medaille won op het concours hippique. De Winschoter Courant gaf hierover een lovend verslag. Zij was de eerste molenares van Winschoten en verre omstreken. In haar werkzame leven was zij zowel boer als molenaar. Zij treurt om het verlies van haar molen, maar is blij dat ze haar paard nog heeft. De molen mogen ze hebben, maar mijn paard krijgen ze nooit. Die blijft altijd bij mij. Aldus haar uitspraak in de Libelle van 16 december 1961.
Christina Hillechina Lucretia Luth (41 jaar oud), geboren te Blijham op 23 november 1881 (gereformeerd), overleden aldaar op 6 december 1965, 84 jaar oud, dochter van Geert Rikus Luth (landbouwer) en Lucretia Hubbeling. Zij trouwde te Wedderveer op 11 juli 1923, op 30-jarige leeftijd met Jan van der Meulen, geboren te Oosterend (Texel) op 19 oktober 1892, wonende te Meerkerk, te Zuidwolde, te Morige (Wedde) en te Blijham, overleden aldaar op 10 december 1972, 80 jaar oud, zoon van Gerben van der Meulen (timmerman) en Dirkje Reitsma.

Foto onder: Christina met paard en sjees

IV-d : Geertje Jans Snelter, geboren te Hoorn (Wedde) op zondag 2 september 1838, overleden aldaar op donderdag 20 juni 1867, 28 jaar oud, dochter van Jan Geerts Snelter (III-b) en Teupke Karsiens Edens. Geertje is getrouwd te Wedde op zaterdag 4 februari 1860, op 21-jarige leeftijd met Geert Jans Huizing (32 jaar oud), molenaar en landbouwer, geboren te Wedde op zondag 29 april 1827, overleden te Hoorn (Wedde) op woensdag 30 augustus 1916, 89 jaar oud, zoon van Jan Geerts Huizing (landbouwer) en Tiebe Elzes Hazelhoff. Geert is eerder getrouwd te Wedde op woensdag 6 mei 1857, op 30-jarige leeftijd met Jantje Engels Eding (26 jaar oud), afkomstig uit Blijham, geboren in het jaar 1831, overleden te Vriescheloo op maandag 21 juni 1858, 27 jaar oud, dochter van Engel Hindriks Eding en Swaantje Karssijns Edens. Geert is later getrouwd te Wedde op woensdag 10 februari 1869, op 41-jarige leeftijd met Jantje Jans Alting (ongeveer 26 jaar oud), afkomstig uit Wedderveer, geboren rond 1843, overleden te Hoorn (Wedde) op woensdag 8 maart 1871, ongeveer 28 jaar oud, dochter van Jan Jacobs Alting (landbouwer) en Geesje Geerts Snelter (III-e).


Foto links: Deze foto is afkomstig van de familie Huizing. Het is vrijwel zeker dat dit Geertje Jans Snelter is. De foto is door de fotgraaf S. Sanders te Groningen omstreeks 1900 gekopieerd van een oude foto. De oorspronkelijk zwart-wit foto is door mij ingekleurd.


Uit dit huwelijk:

IV-e : Aike Elzes Snelter, geboren te Hoorn (Wedde) op woensdag 10 april 1839, overleden te Vriescheloo op zondag 7 januari 1877, begraven aldaar, 37 jaar oud, dochter van Elzo Geerts Snelter (III-d) en Geertje Karsien Edens. Aike is getrouwd te Wedde op dinsdag 20 mei 1862, op 23-jarige leeftijd met Berend Engels Renken (30 jaar oud), landbouwer op boerderij nr.47 (H40) (BB.Vriescheloo), geboren te Bellingwolde op dinsdag 4 oktober 1831, wonende te Vriescheloo, overleden aldaar op donderdag 12 februari 1920, begraven aldaar, 88 jaar oud, zoon van Engel Berends Renken (landbouwer op boerderij nr.47 (H40) (BB.Vriescheloo)) en Grietje Hindriks Koets. Zie verder familie Renken op deze site.

In 1852 maakte Aike toen ze 13 jaar was deze fraaie borduurlap (ook wel merklap genoemd) en liet deze inlijsten in een bijpassende zwarte  lijst. 

Het zal vervolgens vele jaren boven de deur in de pronkkamer van de boerderij hebben gehangen. Het met zwart zijden garen op naturelkleurig linnen geborduurd doek meet zonder lijst 59 bij 58 cm. Opvalend is dat de geborduurde hoofdletters E in haar naam geen middenstreepje bevat. Dit in tegenstelling met de hoofdletters E in de initialen van haar ouders. Onderin staan de initialen EGS van haar vader, KS van haar broer en GKE van haar moeder. Opmerkelijk is hierin ook de Groninger G, ook wel de gekroonde G genoemd. Het komt voornamelijk voor op merklappen die afkomstig zijn uit de gebieden ten noorden en oosten van de stad Groningen. 

De symbolische betekenis van deze borduurlap zou kunnen zijn: 
Onder Gods hoede wordt door zorgzaamheid en werkzaamheid een welvarende oogst verkregen.

Gods hoede wordt gesymboliseerd door de handvormig gestileerde veld-esdoorn (Acer campestre) bladeren. Wichelroedes werden vroeger vaak van esdoornhout gemaakt en in verschillende delen van Duitsland werden de huizen met esdoorntakken versierd. Want men geloofde dat de esdoorn bescherming bood tegen blikseminslag en heksen. 
Zorgzaamheid wordt gesymboliseerd door de onderste drie in potten staande bloeiende bloemen. Zij moeten immers regelmatig water hebben en goed verzorgt worden om tot bloei te komen.
Werkzaamheid wordt gesymboliseerd door de twee hanen.
Door hun opvallende ochtendgedrag wordt de mens op tijd gewekt voor een lange werkzame dag. 
Een welvarende oogst wordt gesymboliseerd door de bovenste drie in de aarde groeiende druifen en vrambozen planten. 

Foto links: Deze enige bekende foto van Aike zal in de begintijd van de fotografie omstreeks 1870 gemaakt zijn.

Momenteel is de merklap onderdeel van de collectie van het Museum voor naaldkunst in Winschoten Het museum publiceerder over Aike haar merklap in: "Pronkjuweeltjes uit het land van Jaarfke", blz.69, "Zwarte merklappen in het Oldambt 1800-1880", blz. 78 t/m 82. en "In het spoor van schansen en zandpaden"  bestaande uit vijf afzonderlijke boekjes, waaronder de merklap van Aike. Hierin worden vijf bijzondere Groninger merklappen toegelicht en uitgeteld. Een telpatroon van Aike haar merklap is te verkrijgen bij het museum voor naaldkunst. Mocht u deze borduurlap zelf willen maken.

IV-f : Karsien Elzes Snelter, landbouwer, boerderij nr.43 (BB.Blijham) en boerderij nr.21 (H92) (BB.Vriescheloo\Lutjeloo), geboren te Hoorn (Wedde) op zondag 16 mei 1841, wonende te Lutjeloo (Wedde), overleden aldaar op dinsdag 4 oktober 1881, begraven te Blijham, 40 jaar oud, zoon van Elzo Geerts Snelter (III-d) en Geertje Karsien Edens. Karsien is getrouwd te Beerta op woensdag 20 mei 1868, op 27-jarige leeftijd met Foske Lulofs Hoving (25 jaar oud), geboren te Beerta op zaterdag 18 februari 1843, gedoopt aldaar op maandag 20 februari 1843, overleden te Lutjeloo (Wedde) op vrijdag 9 mei 1879, 36 jaar oud, dochter van Lulof Jurjens Hoving (landbouwer op boerderij nr.9 (BB.Beerta)) en Eefke Fokkes Wigbolts.

 Uit dit huwelijk:

IV-g : Alke Mulder, geboren te Blijham op zondag 23 juni 1839, overleden aldaar op maandag 4 februari 1878, 38 jaar oud, dochter van Wilte Egberts Mulder (landbouwer op boerderij nr.1 Heemhoeve (Blijham)) en Geertruid Jans Snelter (III-g). Alke is getrouwd te Wedde op zaterdag 25 mei 1861, op 21-jarige leeftijd (1) met Reinder Sterenborg (43 jaar oud), landbouwer, geboren te Blijham op donderdag 18 december 1817, wonende aldaar, overleden aldaar op woensdag 28 november 1866, 48 jaar oud, zoon van Freerk Harms Sterenborg (landbouwer) en Aaltje Reinders Sikkens. Alke is getrouwd te Wedde op zaterdag 20 februari 1869, op 29-jarige leeftijd (2) met haar zwager Hendrik Sterenborg (45 jaar oud), landbouwer, geboren te Blijham op vrijdag 13 februari 1824, wonende aldaar, overleden aldaar op zaterdag 16 maart 1872, 48 jaar oud, zoon van Freerk Harms Sterenborg (landbouwer) en Aaltje Reinders Sikkens.

Uit dit huwelijk:

Alke is getrouwd te Wedde op woensdag 21 mei 1873, op 33-jarige leeftijd (3) met Addo Reininga (36 jaar oud), landbouwer, geboren de Bult (Oudeschans) op dinsdag 25 oktober 1836, wonende aldaar en te Blijham, overleden aldaar op donderdag 16 februari 1911, 74 jaar oud, zoon van Jan Houwes Reininga (landbouwer) en Grietje Addes de Boer.

IV-h : Antje Snelter, geboren te Hoorn (Wedde) op dinsdag 29 februari 1848, overleden te Wedde op dinsdag 7 maart 1893, 45 jaar oud, dochter van Jan Jans Snelter (III-h) en Engeltje Alberts Dijkhuis. Antje is getrouwd te Wedde op woensdag 21 mei 1873, op 25-jarige leeftijd met Jacob Loning(30 jaar oud), timmerman en brievengaarder (beheerder hulppostkantoor) te Wedde, geboren op zondag 4 september 1842 te Wedde, overleden op dinsdag 11 september 1923 te Wedde, 81 jaar oud, zoon van Engelkes Loning (timmerman) en Geesje Jacobs Alting. Na het overlijden van Antje hertrouwde Jacob op zaterdag 15 september 1894 te Wedde met Gepke van der Veen, geboren op maandag 17 februari 1851 te Vriescheloo, overleden op dinsdag 27 october 1936 te Wedde, dochter van Stado Everts van der Veen en Grietje Willems Engels. Gepke was eerder getrouwd op  woensdag 10 maart 1880 te Bellingwolde met  Hendrik Goren, geboren op zaterdag 10 augustus 1844 te Hoorn (Wedde), overleden op vrijdag 28 maart 1890 te Vriescheloo, zoon van Sebe Harms Goren en Janna Hindriks Osheer.

Uit dit huwelijk:

IV-i : Hindertje Jans Snelter, dienstmeid, geboren te Hoorn (Wedde) op vrijdag 5 april 1850, overleden te Onstwedde op maandag 16 maart 1885, 34 jaar oud, dochter van Jan Jans Snelter (III-h) en Engeltje Alberts Dijkhuis. Hindertje is getrouwd te Wedde op woensdag 17 mei 1871, op 21-jarige leeftijd met Geert Jans Bessembinder (36 jaar oud), landbouwer, geboren te Onstwedde op zondag 26 april 1835, wonende aldaar, overleden aldaar op dinsdag 5 juli 1892, 57 jaar oud, zoon van Jan Jans Bessembinder (landbouwer) en Zwaantje Jans Bots. Geert was weduwnaar van Jantje Hansens, geboren rond 1835 (?).

Uit dit huwelijk:

IV-j : Albert Snelter, landbouwer en arbeider, geboren te Hoorn (Wedde) op maandag 21 maart 1853, wonende aldaar, overleden te Wedderveer op maandag 23 november 1908, 55 jaar oud, zoon van Jan Jans Snelter (III-h) en Engeltje Alberts Dijkhuis. Albert is getrouwd te Wedde op woensdag 23 mei 1888, op 35-jarige leeftijd met Hebeltien Meinderts (38 jaar oud), dienstmeid, afkomstig uit Onstwedde, geboren in het jaar 1850, overleden te Wedderveer op dinsdag 17 januari 1911, 61 jaar oud, dochter van Albert Meinderts Meinderts (arbeider) en Geertruid Jans Schoenmaker.

Uit dit huwelijk:

IV-k : Geertruida Snelter, geboren te Hoorn (Wedde) op donderdag 13 december 1855, overleden te Zuidveld (Vlagtwedde) op donderdag 17 juni 1920, 64 jaar oud, dochter van Jan Jans Snelter (III-h) en Engeltje Alberts Dijkhuis. Geertruida is getrouwd te Onstwedde op zaterdag 25 augustus 1883, op 27-jarige leeftijd met Hilvert Eelsing (32 jaar oud), arbeider, voerman en landbouwer, geboren te Onstwedde op woensdag 29 januari 1851, wonende aldaar en te Sellingen, overleden te Weerdingermond op zondag 12 februari 1933, 82 jaar oud, zoon van Willem Hindriks Eelsing (arbeider) en Geertje Jurjens Speelmeijer.

Uit dit huwelijk:

IV-l : Freerk Snelter, arbeider en landbouwer, geboren te Hoorn (Wedde) op maandag 26 september 1859, wonende aldaar, overleden te Winschoten op zondag 25 februari 1934, begraven te Wedde, 74 jaar oud, zoon van Jan Jans Snelter (III-h) en Engeltje Alberts Dijkhuis. Freerk is getrouwd op woensdag 17 augustus 1887, op 27-jarige leeftijd met Hillechien Buitenweg (23 jaar oud), dienstmeid, afkomstig uit Oude pekela, geboren op vrijdag 10 juni 1864, overleden te Wedde op zondag 4 december 1938, begraven aldaar, 74 jaar oud, dochter van Marten Buitenweg (scheepstimmerman) en Eltje Duin.

Uit dit huwelijk:

V-a : Anna Luikens Ottjes, naaister, geboren te Blijham op woensdag 4 augustus 1858, overleden te Nieuwe Pekela op maandag 20 oktober 1941, 83 jaar oud, dochter van Luiken Hindriks Ottjes (IV-a) en Lukje Alberts Bos. Anna is getrouwd te Wedde op vrijdag 21 juni 1878, op 19-jarige leeftijd met Jan Jans Korvemaker (33 jaar oud), arbeider, geboren te Blijham op dinsdag 8 april 1845, wonende aldaar, overleden te Oude pekela op zondag 29 december 1918, 73 jaar oud, zoon van Jan Jans Korvemaker (boerenknecht) en Hester Roelfs Waalkens (dienstmeid).

Uit dit huwelijk:

V-b : Hindertje Kenter, geboren te Oude pekela op vrijdag 9 juni 1871, overleden te Winschoten op zaterdag 2 juni 1945, 73 jaar oud, dochter van Jan Arents Kenter (arbeider) en Luktje Ottjes (IV-b). Hindertje is getrouwd te Wedde op woensdag 5 april 1893, op 21-jarige leeftijd met Roelf Hekman (22 jaar oud), geboren te Blijham op dinsdag 24 mei 1870, overleden aldaar op zaterdag 6 maart 1954, 83 jaar oud, zoon van Engel Hekman (dienstknecht) en Hinderika Dorgeloos (dienstmeid).

Uit dit huwelijk:

V-c : Jan Snelte Huizing, landbouwer, geboren te Vriescheloo op woensdag 15 april 1863, wonende aldaar, overleden aldaar op zaterdag 2 mei 1925, 62 jaar oud, zoon van Geert Jans Huizing (molenaar en landbouwer) en Geertje Jans Snelter (IV-d). Jan is getrouwd te Bellingwolde op woensdag 4 september 1901, op 38-jarige leeftijd met Harmine Hamster (23 jaar oud), geboren te Koudehoek (Bellingwolde) op woensdag 27 maart 1878, overleden te Vriescheloo op woensdag 26 december 1956, 78 jaar oud, dochter van Berend Feebes Hamster (landbouwer op boerderij nr.28 (BB.Bellingwolde)) en Jantje Jans Roelfsing.

Uit dit huwelijk:

V-h : Tjarko Snelter, landbouwer, geboren te Lutjeloo (Wedde) op maandag 4 april 1870, overleden te Onstwedde op woensdag 6 mei 1942, begraven te Winschoten, 72 jaar oud, zoon van Karsien Elzes Snelter (IV-f) en Foske Lulofs Hoving. Tjarko is getrouwd te Winschoten op donderdag 19 december 1901, op 31-jarige leeftijd met Hinderika Geukina Fransen (27 jaar oud), geboren te Winschoten op vrijdag 13 november 1874, overleden aldaar op woensdag 12 augustus 1931, begraven aldaar, 56 jaar oud, dochter van Fokko Geukes Fransen (landbouwer) en Janna Zwiers Oosterhuis.

Uit dit huwelijk:

V-i : Geertje Snelter, geboren te Lutjeloo (Wedde) op zondag 9 april 1871, overleden te Groningen op zaterdag 1 november 1952, begraven te Onstwedde, 81 jaar oud, dochter van Karsien Elzes Snelter (IV-f) en Foske Lulofs Hoving. Geertje is getrouwd te Wedde op donderdag 12 mei 1898, op 27-jarige leeftijd met Albert 

(31 jaar oud), landbouwer, afkomstig uit Onstwedde, geboren op dinsdag 23 april 1867, wonende aldaar, overleden te Groningen op vrijdag 31 januari 1936, begraven te Onstwedde op vrijdag 6 november 1936, 68 jaar oud, zoon van Johannes Derks Huitsing (landbouwer) en Eva Brouwer.

Uit dit huwelijk:

V-j : Esiena Snelter, geboren te Lutjeloo (Wedde) op donderdag 19 juni 1873, overleden te Eexta op dinsdag 18 augustus 1953, begraven aldaar, 80 jaar oud, dochter van Karsien Elzes Snelter (IV-f) en Foske Lulofs Hoving. Esiena is getrouwd te Wedde op donderdag 18 mei 1899, op 25-jarige leeftijd (1) met Heijo ten Have (30 jaar oud), landbouwer op boerderij nr.9 (BB.Wold-Oldambt), geboren te Eexta op dinsdag 2 februari 1869, wonende aldaar, overleden aldaar op vrijdag 1 augustus 1902, 33 jaar oud, zoon van Herman ten Have (boerderij nr.9 (BB.Wold-Oldambt)) en Ettjen Nieuwold.

Foto rechts: Eisina Snelter en Heijo ten Have.

Uit dit huwelijk:

Esiena is getrouwd te Scheemda op dinsdag 17 maart 1908, op 34-jarige leeftijd (2) met Hindrik Reinders (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Termunten op woensdag 21 maart 1877, overleden te Eexta op vrijdag 27 januari 1961, begraven aldaar, 83 jaar oud, zoon van Mattheus Reinders (landbouwer op boerderij nr.26 (BB.Termunten)) en Elizabeth Smith.

Uit dit huwelijk:

V-k : Aike Snelter, geboren te Lutjeloo (Wedde) op vrijdag 10 december 1875, overleden te Veendam op zaterdag 29 april 1961, 85 jaar oud, dochter van Karsien Elzes Snelter (IV-f) en Foske Lulofs Hoving. Aike is getrouwd te Wedde op donderdag 9 mei 1901, op 25-jarige leeftijd met Herman ten Have (26 jaar oud), landbouwer, boerderij nr.43 (BB.Blijham) en boerderij nr.21 (H92) (BB.Vriescheloo\Lutjeloo), geboren te Eexta op vrijdag 4 september 1874, wonende te Lutjeloo (Wedde), overleden te Veendam op woensdag 24 januari 1962, 87 jaar oud, zoon van Willen ten Have (landbouwer op boerderij nr.7 (BB.Wold-Oldambt) "Reigersheerd") en Zwaantje Takens. Herman zijn broer Heijo Herman ten Have 1869-1938 bezocht op 15 jarige leeftijd van 1884 tot 1886 de "Landwirtchaftlichen Winterschule" in Norden (zie Noorder Rondblik in het Nieuwsblad van het Noorden van 13 januari 1983). 

Foto rechts: Aike Snelter en Herman ten Have.

Foto links: De Ackerbauschule (gebouw in het midden) te Norden in het Duitse Ost-Friesland.

Norden had in 1851 al een landbouwschool. In de volksmond "Acker-Backer-School" genoemd. Na het schenken van een grondstuk door de doopsgezinde jeneverstoker Jan ten Doornkaat-Koolman (1815-1889) werd aan de markt een nieuwe school gebouwd. De nieuwe landbouwschool kreeg de naam "Landwirtchaftlichen Winterschule" en werd op 19 januari 1880 geopend. In 1973 werd de school gesloten. Vervolgens werd het tot 1995 als muziekschool "Kreismusikschule" gebruikt en heden is er een registratiekantoor "Norder Standesamt" in gevestigd. 

Directeur en tevens eerste onderwijzer was Dr. A. Wegner (1848-1916). Het eerste jaar waren er 28 leerlingen ingeschreven. De school werd door vele Oldambster boerenzoons bezocht. Groningen had pas in 1893 een landbouwschool. De Rijkslandbouwwinterschool was van 1893 tot 1906 gevestigd aan de Steenstilstraat in Groningen. Later werd de school Rijks Middelbare landbouwschool en vervolgens Jan Heidema school genoemd.


    Foto boven" Het gezin Ten Have-Snelter. v.l.n.r:  Aike Snelter, Willem, Zwaantje, Foske, Herman en Karsien ten Have\

Uit dit huwelijk:

V-l : Engeltje Snelter, geboren te Wedde op donderdag 30 juni 1892, overleden te Blijham op zaterdag 24 mei 1969, 76 jaar oud, dochter van Albert Snelter (IV-j) en Hebeltien Meinderts. Engeltje is getrouwd te Oude pekela op zaterdag 25 februari 1911, op 18-jarige leeftijd met Roelf Berends Korvemaker (20 jaar oud), arbeider en voerman, geboren te Hoorn (Wedde) op zondag 28 december 1890, wonende te Wedderveer, overleden te Wedde op dinsdag 22 maart 1966, 75 jaar oud, zoon van Berend Jans Korvemaker (arbeider) en Hinderika Strobos.

Uit dit huwelijk:

V-m : Jan Snelter, arbeider, geboren te Wedde op vrijdag 2 december 1887, wonende aldaar, overleden aldaar op zaterdag 11 december 1971, begraven aldaar, 84 jaar oud, zoon van Freerk Snelter (IV-l) en Hillechien Buitenweg. Op woensdag 19 september 1928 brandde de boerderij van Jan Snelter te Hoorn (Wedde) af. Een varken is hierbij omgekomen. Alles was verzekerd, aldus de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 20 september 1928. 

Foto rechts: De door Jan Freerks Snelter in 1930 herbouwde boerderij uit het boek "Westerwolders en hun woningbezit" het kerspel Wedde, deel II, de marken Hoorn en Morige, door: C.J. en R.M.A. Wegman, blz. 223.

Jan is getrouwd te Beerta op zaterdag 5 juni 1920, op 32-jarige leeftijd met Jantje Klooster (37 jaar oud), geboren te Beerta op vrijdag 11 mei 1883, overleden te Wedde op vrijdag 16 oktober 1964, begraven aldaar, 81 jaar oud, dochter van Jan Jacobs Klooster (dagloner) en Stientje Helweg.

Uit dit huwelijk:
Marta behaalde in 1958 haar aantekening Wijkverpleegster en plaatste enkele jaren een nieuwjaarsgroet in  het Nederlands dagblad (gereformeerd gezinsblad). In 1965 en 1968 als Zr. M. Bolt aan de Oostersinge 3 te Wedde. In 1973 en 1974 als Zr. M.A.H. Bolt, Hertmebrink 213 (Enschede West) en daarna als Zr. M.A.H. Snelter-Bolt. Na het overlijden van Martje leidde Freerk een erg teruggetrokken leven en wilde niets meer met zijn familie te maken hebben. 

V-n : Elsien Snelter, dienstbode, geboren te Wedde op dinsdag 17 september 1889, overleden op woensdag 6 oktober 1971, begraven te Oude pekela, 82 jaar oud, dochter van Freerk Snelter (IV-l) en Hillechien Buitenweg. Elsien is getrouwd te Nieuwe Pekela op zaterdag 20 mei 1911, op 21-jarige leeftijd met Nomdo Schuitema (23 jaar oud), fabrieksarbeider, geboren te Nieuwe Pekela op maandag 15 augustus 1887, wonende aldaar, overleden op zaterdag 31 januari 1976, begraven te Oude pekela, 88 jaar oud, zoon van Albertus Schuitema (binnenschipper) en Janna Epping.

Uit dit huwelijk:

V-o : Hayo Snelter, geboren te Hoorn (Wedde) op zaterdag 13 augustus 1892, overleden te Blijham op maandag 21 februari 1955, begraven aldaar, 62 jaar oud, zoon van Freerk Snelter (IV-l) en Hillechien Buitenweg. Hayo is getrouwd rond 1920, op ongeveer 28-jarige leeftijd met Grietje Meulman (ongeveer 18 jaar oud), geboren te Vriescheloo op donderdag 2 oktober 1902, overleden op woensdag 22 mei 1985, begraven te Blijham, 82 jaar oud, dochter van Hanko Meulman (boerenknecht) en Grietje Raatjes.

Uit dit huwelijk:

V-p : Freerk Snelter, arbeider, geboren te Hoorn (Wedde) op zaterdag 27 augustus 1898, overleden op maandag 21 juni 1982, begraven te Wagenborgen, 83 jaar oud, zoon van Freerk Snelter (IV-l) en Hillechien Buitenweg. Freerk is getrouwd te Oude pekela op woensdag 17 augustus 1921, op 22-jarige leeftijd met Margaretha Hoezen (24 jaar oud), afkomstig uit Sappemeer, geboren op donderdag 10 september 1896, overleden op woensdag 26 september 1973, begraven te Wagenborgen, 77 jaar oud, dochter van Bernard Hoezen en Jantje Hovius.

Uit dit huwelijk:

VI-a : Jan Jans Korvemaker, arbeider, geboren te Lutjeloo (Wedde) op dinsdag 6 december 1881, wonende te Oude pekela, overleden aldaar op vrijdag 22 juli 1960, begraven aldaar, 78 jaar oud, zoon van Jan Jans Korvemaker (arbeider) en Anna Luikens Ottjes (V-a). Jan is getrouwd te Oude pekela op zaterdag 18 mei 1907, op 25-jarige leeftijd met Lummina Pekelder (20 jaar oud), geboren te Smilde op zaterdag 30 april 1887, overleden te Oude pekela op zondag 6 juli 1958, 71 jaar oud, dochter van Berend Pekelder en Lummina Schipper.

Uit dit huwelijk:

VI-b : Roelf Jans Korvemaker, chauffeur en cartonbewerker, geboren te Wedde op vrijdag 9 december 1892, wonende te Nieuwe Pekela, overleden te Lahde (Duitsland) op woensdag 21 maart 1945, 52 jaar oud, zoon van Jan Jans Korvemaker (arbeider) en Anna Luikens Ottjes (V-a). Hij was verzetsman en overleed in een arbeidskamp in Lahde (Duitsland). Roelf is getrouwd te Nieuwe Pekela op donderdag 19 augustus 1920, op 27-jarige leeftijd met Alka Molema (24 jaar oud), geboren te Nieuwe Pekela op dinsdag 30 juni 1896, overleden te Hoogeveen op dinsdag 20 april 1982, 85 jaar oud, dochter van Willem Molema en Lammegien Pathuis.

Uit dit huwelijk:

VI-c : Geert Jan Huizing, geboren te Vriescheloo op donderdag 21 november 1901, zoon van Jan Snelte Huizing (V-c) en Harmine Hamster. Geert is getrouwd te Bellingwolde op vrijdag 19 november 1943, op 41-jarige leeftijd met Jacoba Geertruida Sophia Greeven (ongeveer 26 jaar oud), geboren rond 1917 (?), ongeveer 94 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

VI-p : Karsien Snelter ook genaamd Kars, ambtenaar bij de belasting, geboren te Winschoten op vrijdag 31 december 1914, wonende te Valkenswaard, overleden aldaar op woensdag 3 februari 1999, 83 jaar oud, zoon van Tjarko Snelter (V-h) en Hinderika Geukina Fransen. Van 31-12-1936 tot 10-2-1937 was hij ingeschreven in Den Helder als leerling onderofficier vlieger. In het Nieuwsblad v/h Noorden van 6 september 1941 werd de verloving op 13 september 1941 van Agnes Theuwis met Kars Snelter (Leenderweg 73 en Eindhovenweg 260 te Valkenswaard) aangekondigd. Ook staat er in deze krant dat er bij de belastingdienst met ingang van 1 oktober de ambtenaar K. Snelter van Sellingen naar Budel is overgeplaatst. Ze woonden volgens het telefoonboek aan de valkenierstraat 207 in Valkenswaard Karsien is getrouwd te Valkenswaard op zaterdag 11 oktober 1941, op 25-jarige leeftijd met Anje Agnes Catharina Cornelia Theuwis ook genaamd Agnes (23 jaar oud), geboren te Valkenswaard op vrijdag 18 januari 1918, overleden aldaar op donderdag 11 september 2003, 85 jaar oud, dochter van Gerardus Joannes Theuwis en Catharina Maria Dubach.

Uit dit huwelijk:

VI-q : Johannes Huitzing ook genaamd Joh, landbouwer, geboren te Onstwedde op maandag 26 juni 1899, wonende aldaar, overleden op woensdag 25 september 1968, begraven te Onstwedde, 69 jaar oud, zoon van Albert Huitzing (landbouwer) en Geertje Snelter (V-i).

Op 29 januari 1922 werd de provinciaal kampioenschap schaatsen op de ijsbaan van Veendam gehouden. Joh. stond volgens familie overlevering langs de kant te kijken en besloot mee te doen. Dit wordt bevestigt door de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 30 januari waarin staat dat hij zijn eerste wedstrijd reed en op alle afstanden won van ervaren wedstrijdrijders waaronder bekende schaatsers als Bakker en Tetzner. Het Vaderland van die dag spreekt van een verrassing doordat een outsider beslag legde op de kampioenstitel die volgens aller meening was weggelegd voor Bakker. Huitzing werd dus provinciaal kampioen en winaar van een mooie beker met provinciewapen. Ten gevolge hiervan wilde men hem graag mee laten doen aan de kampioenschappen in Davos (Zwitserland), maar dat weigerde hij omdat hij het te druk had op de boerderij. De werkelijke reden is volgens familieoverlevering dat hij van zijn ouders op zondag niet mocht schaatsen.

Johannes is getrouwd te Gasselte op donderdag 15 juli 1926, op 27-jarige leeftijd met Annechiena Rosing (23 jaar oud), geboren te Gasselte op vrijdag 10 april 1903, overleden op vrijdag 22 januari 1993, begraven te Onstwedde, 89 jaar oud, dochter van Willem Rosing (landbouwer) en Lammechiena Moesker.

Uit dit huwelijk:

VI-r : Herman ten Have, geboren te Eexta op vrijdag 8 november 1901, overleden aldaar op zondag 31 december 1967, 66 jaar oud, zoon van Heijo ten Have (landbouwer op boerderij nr.9 (BB.Wold-Oldambt)) en Esiena Snelter (V-j). Herman is getrouwd te Delfzijl op dinsdag 19 mei 1931, op 29-jarige leeftijd met Trijntje Huisman (24 jaar oud), geboren te Delfzijl op zondag 5 mei 1907, dochter van Doeko Huisman (landbouwer) en Aaltje Henderika Alina Mensema.

Uit dit huwelijk:

VI-s : Mattheus Karsien Reinders, landbouwer op boerderij nr.28 (BB.Wold-Oldambt), geboren te Scheemda op zaterdag 14 augustus 1909, wonende aldaar, overleden aldaar op woensdag 8 december 1982, 73 jaar oud, zoon van Hindrik Reinders (landbouwer) en Esiena Snelter (V-j). Mattheus is getrouwd te Scheemda op woensdag 20 juni 1945, op 35-jarige leeftijd met Jacoba Alida Hoeth Bellinga Buseman ook genaamd Coos (27 jaar oud), geboren te Scheemda in 1918, dochter van Willem Albert Hoeth Bellinga Buseman (landbouwer op boerderij nr.28 (BB.Wold-Oldambt)) en Sijbrig Struif.

Uit dit huwelijk:

VI-t : Willem ten Have, landbouwer, boerderij nr.135 (BB.Beerta) en boerderij nr.146 (BB.Beerta), geboren te Blijham op maandag 7 september 1903, wonende te Finsterwolde en te Beersterhoogen, overleden in het jaar 1995, 92 jaar oud, zoon van Herman ten Have (landbouwer, boerderij nr.43 (BB.Blijham) en boerderij nr.21 (H92) (BB.Vriescheloo\Lutjeloo)) en Aike Snelter (V-k). Willem is getrouwd te Finsterwolde op vrijdag 15 mei 1931, op 27-jarige leeftijd (1) met Gezina Ida Oosthoff (31 jaar oud), geboren te Finsterwolde op maandag 7 mei 1900, overleden te Groningen op zondag 16 september 1945, begraven te Finsterwolde, 45 jaar oud, dochter van Albert Sijpkes Oosthoff (landbouwer op boerderij nr.135 (BB.Beerta)) en Anna Houwink.

Uit dit huwelijk:

Willem is getrouwd te Finsterwolde op woensdag 14 december 1949, op 46-jarige leeftijd (2) met Weia Maria Blauw (31 jaar oud), geboren te Finsterwoldein 1918, dochter van Wilbrand Blauw en Weia Maria Lubberts.

VI-u : Karsien ten Have, landbouwer, geboren te Lutjeloo (Wedde) op donderdag 22 februari 1906, wonende te Blijham, overleden in het jaar 1970, 64 jaar oud, zoon van Herman ten Have (landbouwer, boerderij nr.43 (BB.Blijham) en boerderij nr.21 (H92) (BB.Vriescheloo\Lutjeloo)) en Aike Snelter (V-k). Karsien is getrouwd op maandag 24 juli 1933, op 27-jarige leeftijd met Jantiena Heika ten Have (29 jaar oud), geboren te Blijham op zondag 27 maart 1904, overleden in het jaar 1995, 91 jaar oud, dochter van Scholto ten Have (landbouwer) en Frouwina Grietine van Calker.

Uit dit huwelijk:

VI-v : Zwaantje Maria ten Have, geboren te Blijham op donderdag 22 april 1909, overleden te Winschoten op donderdag 14 januari 1971, 61 jaar oud, dochter van Herman ten Have (landbouwer, boerderij nr.43 (BB.Blijham) en boerderij nr.21 (H92) (BB.Vriescheloo\Lutjeloo)) en Aike Snelter (V-k). Zwaantje is getrouwd te Blijham op dinsdag 25 augustus 1942, op 33-jarige leeftijd met Remmo Georgius (35 jaar oud), commissionair, landbouwer op boerderij nr.21 (H92) (BB.Vriescheloo\Lutjeloo), geboren te Blijham op zondag 17 februari 1907, wonende te Lutjeloo (Wedde), overleden te Groningen op maandag 15 december 1980, 73 jaar oud, zoon van Harm Geerts Georgius (landbouwer en kerkvoogd (beheerder van kerkgoederen)) en Renske Magretha Dijkema.

Uit dit huwelijk:

VI-w : Cristiena Snelter, geboren op 6 maart 1921, overleden op 15 oktober 2005, begraven te Wedde, 84 jaar oud, dochter van Jan Snelter (I) en Jantje Klooster. Cristiena is getrouwd rond 1947, op ongeveer 26-jarige leeftijd met  Geert Wage (ongeveer 46 jaar oud), schoenmaker, geboren op 18 april 1901, overleden op 25 juli 1978, begraven te Wedde, 77 jaar oud, zoon van Wubbe Wage (slager en landbouwer) en Trijntje Haan. Geert is eerder getrouwd te Bellingwolde op 18 juni 1927, op 26-jarige leeftijd met (en gescheiden op 14 november 1945 van) Wendel Bunk (23 jaar oud), geboren te Bellingwolde op 27 februari 1904, overleden op 11 november 1975, begraven te Wedde, 71 jaar oud, dochter van Harm Bunk (dagloner) en Egberta Manssens. Wendel is later getrouwd na 1949, op minstens 45-jarige leeftijd met Gerhardus Kruize (minstens 54 jaar oud), landbouwer, geboren te Wedde op 29 september 1895, overleden op 27 januari 1976, begraven te Wedde, 80 jaar oud, zoon van Hommo Kruize (landbouwer) en Egbertien Arends. Gerhardus is eerder getrouwd te Wedde op 3 juni 1922, op 26-jarige leeftijd met Antje Melis (25 jaar oud), geboren te Wedde op 7 september 1896, overleden op 30 september 1949, begraven te Wedde, 53 jaar oud, dochter van Johannes Melis (arbeider) en Harmke Rendering.

Uit dit huwelijk:

VI-x : Freerk Snelter ook genaamd Frits, metaalbewerker, geboren te Morige (Wedde) op vrijdag 5 oktober 1923, wonende te Bakhuizen en te Balk, overleden aldaar op donderdag 30 juni 2005, begraven te Bakhuizen op maandag 4 juli 2005, 81 jaar oud, zoon van Hayo Snelter (V-o) en Grietje Meulman. Freerk is getrouwd op donderdag 13 oktober 1955, op 32-jarige leeftijd met Akke Melchers ook genaamd Afke (30 jaar oud), geboren te Bakhuizen op zondag 1 maart 1925, 86 jaar oud, dochter van Lieuwe Sjoerds Melchers en Trijntje Jansma. Akke was weduwe van Douwe Ynte Kuipers, geboren te Bakhuizen op zaterdag 5 juni 1915, overleden aldaar op vrijdag 10 april 1953, begraven aldaar, 37 jaar oud, zoon van Ynte Kuipers (beurtschipper (schipper op een veerboot)) en Marijke Nijholt.

Uit dit huwelijk:

VI-y : Grietje Snelter, geboren te Wedde in 1933, 77 jaar oud, dochter van Hayo Snelter (V-o) en Grietje Meulman. Grietje is getrouwd te Wedde op zaterdag 5 april 1958, op 24-jarige leeftijd met Eppo Geerts Kaldijk (20 jaar oud), wethouder, geboren te Oude pekela in 1937, wonende aldaar, 74 jaar oud, zoon van Thomas Harm Kaldijk en Johanna Eefting.

Uit dit huwelijk:

VI-z : Hillie Snelter, geboren te Morige (Wedde) in 1935, wonende te Muntendam, 75 jaar oud, dochter van Hayo Snelter (V-o) en Grietje Meulman. Hillie is getrouwd in het jaar 1959, op 24-jarige leeftijd met (en gescheiden in het jaar 1969 van) Oolderik Simon (ongeveer 31 jaar oud), geboren rond 1928 (?), ongeveer 83 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

VII-a : Jan Korvemaker, geboren te Oude pekela in 1909, zoon van Jan Jans Korvemaker (VI-a) en Lummina Pekelder. Jan is getrouwd te Oude pekela op zaterdag 29 april 1933, op 24-jarige leeftijd met Grietje Addens (24 jaar oud), geboren te Oude pekela op zaterdag 30 januari 1909, overleden aldaar op zondag 7 januari 1996, 86 jaar oud, dochter van Hendrik Addens en Eefke Kiewiet.

Uit dit huwelijk:

VII-b : Berend Korvemaker, kruidenier, geboren te Oude pekela op vrijdag 7 april 1911, wonende aldaar, overleden te Winschoten op dinsdag 20 juli 1976, 65 jaar oud, zoon van Jan Jans Korvemaker (VI-a) en Lummina Pekelder. Berend is getrouwd te Oude pekela op maandag 11 mei 1936, op 25-jarige leeftijd met Jansje Schreuder (23 jaar oud), geboren te Oude pekela in 1912, dochter van Jan Schreuder en Elsina Middel.

Uit dit huwelijk:

VII-c : Anno Korvemaker, geboren te Oude pekela in 1914, wonende aldaar, zoon van Jan Jans Korvemaker (VI-a) en Lummina Pekelder. Anno is getrouwd te Oude pekela op zaterdag 26 november 1938, op 24-jarige leeftijd met Zwaantje Bakker (22 jaar oud), geboren te Oude pekela op dinsdag 19 september 1916, overleden aldaar op woensdag 30 maart 1994, 77 jaar oud, dochter van Henderik Bakker en Grietje Christina Nanninga.

Uit dit huwelijk:

VII-d : Trijnie Korvemaker, geboren te Oude pekela op donderdag 15 mei 1930, overleden te Veendam op donderdag 30 september 1999, 69 jaar oud, dochter van Jan Jans Korvemaker (VI-a) en Lummina Pekelder. Trijnie is getrouwd te Oude pekela op zaterdag 27 februari 1954, op 23-jarige leeftijd met Hendrik Roelf Wind ook genaamd Henk (ongeveer 31 jaar oud), ambtenaar RDW Veendam, geboren rond 1923 (?), wonende te Veendam, overleden voor 1999, hoogstens 76 jaar oud, zoon van Kornelis Johannes Wind (arbeider en machinist) en Tettje Martens (dienstbode).

Uit dit huwelijk:
VII-q : Albert Huitzing, landbouwer, geboren te Onstwedde op dinsdag 6 september 1932, wonende aldaar, overleden te Groningen op vrijdag 30 april 1999, 66 jaar oud, zoon van Johannes Huitzing (VI-q) en Annechiena Rosing.Albert is getrouwd te Stadskanaal op vrijdag 2 juni 1967, op 34-jarige leeftijd met Meentje Trientje Annechiena Gezina Sterenborg (23 jaar oud), geboren te Wessinghuizen (Onstwedde) in 1944, dochter van Geert Sterenborg (landbouwer) en Hinderika Annechiena Gezina Bessembinders.

Uit dit huwelijk:
Foto rechts: Jo Huitzing en André Mulder tijdens de schaatsmarathon op de ijsbaan in Onstwedde in januari 2010.

Uit deze kopgroep ontsnapten halverwege de wedstrijd twee man, André Mulder en Jo Huitzing, beiden uit Onstwedde. De 42-jarige Huitzing hield het tempo heel hoog en de één jaar jongere Mulder moest alle zeilen bijzetten om zijn goed getrainde medevluchter te kunnen bijbenen ( uit: Onstwedde Online, http://www.onstwedde.nl ).

VII-r : Heijo Doeko ten Have, landbouwer op boerderij nr.9 (BB.Wold-Oldambt), geboren te Eexta in 1934, wonende aldaar, zoon van Herman ten Have (VI-r) en Trijntje Huisman. Heijo is getrouwd te Leens in 1968, op 33-jarige leeftijd met Henderica Harmanna Bolt (25 jaar oud), geboren te Leens in 1943, dochter van Nicolaas Albert Bolt en Hilda Jacoba Bos.

Uit dit huwelijk:

VII-s : Hendrik Karsien Reinders, landbouwer op boerderij nr.28 (BB.Wold-Oldambt), geboren te Scheemda in 1946, wonende aldaar, 64 jaar oud, zoon van Mattheus Karsien Reinders (VI-s) en Jacoba Alida Hoeth Bellinga Buseman. Hendrik is getrouwd te Appingedam in 1977, op 30-jarige leeftijd met Freeke Pieternella ter Borg (25 jaar oud), geboren te Krewerd in 1951, 59 jaar oud, dochter van Reinder Eisse ter Borg en Wilhelmina Klasiena Keur.

Uit dit huwelijk:

VII-t : Herman ten Have, landbouwer op boerderij nr.135 (BB.Beerta), geboren te Finsterwolde in 1932, wonende aldaar en te Groningen, 79 jaar oud, zoon van Willem ten Have (VI-t) en Gezina Ida Oosthoff. Herman is getrouwd te Usquert in 1960, op 27-jarige leeftijd met Duurke Grietje Luitiena Dertien (26 jaar oud), geboren te Markelo op zaterdag 22 april 1933, overleden te Groningen op donderdag 26 februari 2004, 70 jaar oud, dochter van Jan Remko Dertien en Geertruida Huizinga.

Uit dit huwelijk:

VII-u : Herman ten Have, landbouwer, boerderij nr.210 (BB.Wold-Old.) "Menterneheerd", veehouder en kaasmaker, geboren in 1934, wonende te Blijham en te Meeden, 77 jaar oud, zoon van Karsien ten Have (VI-u) en Jantiena Heika ten Have. Herman is getrouwd te Meeden in 1959, op 25-jarige leeftijd met Eetje Edzes (24 jaar oud), geboren te Meeden in 1935, dochter van Eppo Helenius Edzes (landbouwer op boerderij nr.210 (BB.Wold-Old.) "Menterneheerd") en Frouwe Dinkla.

Uit dit huwelijk:

VII-v : Hayo Theodorus Snelter, geboren te Bakhuizen in 1956, wonende te Rottevalle, 54 jaar oud, zoon van Freerk Snelter (VI-x) en Akke Melchers. Bestuurslid van SJR (stichting jeugdwerk Rottevalle). 

Hij is een van de elfstedentochtrijders die op het monument van de elfstedentocht is afgebeeld. 

De laatste brug op de Elfstedenroute is in zijn geheel betegeld met duizenden tegeltjes met daarop de afbeeldingen van schaatsers die in de afgelopen eeuw ooit de elfstedentocht hebben uitgereden. Op grotere afstand van de brug vloeien de duizenden kleine tegelportretten samen tot een nieuw beeld van een rij schaatsers die in een lange sliert achter elkaar rijden. 

Hayo Theodorus Snelter heeft de tocht in 1986 en 1997 uitgereden. In 1986 heeft ook Prins Willem Alexander onder de schuilnaam W.A. van Buuren de tocht uitgereden.  

De tegel van Hayo Snelter is te vinden aan de noordzijde op de coordinaten 114,31. Dat is aan de rechterkant van de brug, vanaf de waterspiegel de derde rij en 6e tegel vanaf links.

De 4e tegel vanaf links op dezelfde rij is van Jopke Nainhoes (Jacob Freerk  Nienhuis, 1935). De voormalig agrariër en presentator voor RTV Noord. Hij wordt gekenmerkt door een imposante snor,  draagt meestal klompen en communiceert bij voorkeur middels zijn geliefde Groninger streektaal. Nienhuis reed als één van de weinige schaatsers de barre Twaalfde Elfstedentocht van 18 januari 1963 uit. Hij kwam vlak voor middernacht als een na laatste toerrijder over de streep, terwijl hij schaatste op zogenaamde Nooitgedagt 'houtjes'. Later volbracht Nienhuis ook de Veertiende Elfstedentocht (in 1986) en de Vijftiende Elfstedentocht (in 1997). (uit WikipediA)

Hayo is getrouwd in het jaar 1981, op 25-jarige leeftijd met Trijntje C Folmer (22 jaar oud), geboren te Bakhuizen in 1959, 52 jaar oud, dochter van Beerend Folmer en Johanna Maria de Jonge.

Uit dit huwelijk:

VII-w : Catharina Lucia Maria Snelter ook genaamd Tiny, geboren te Bakhuizen in 1960, 50 jaar oud, dochter van Freerk Snelter (VI-x) en Akke Melchers. Catharina is getrouwd in 1979, op 19-jarige leeftijd met Laurens van den Berg (22 jaar oud), geboren te Amsterdam in 1957, wonende te Zaandam, 53 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

VII-x : Gerardus Justinus Snelter, geboren te Bakhuizen in 1964, wonende te Balk, 47 jaar oud, zoon van Freerk Snelter (VI-x) en Akke Melchers. Gerardus is getrouwd in het jaar 2004, op 40-jarige leeftijd met Trijntje Jetske Strampel (30 jaar oud), geboren te Stavoren in 1974, 37 jaar oud, dochter van Jan Bouke Strampel en Ankie van der Heide.

Uit dit huwelijk:

VII-y : Hayo Kaldijk, geboren te Wedde in 1959, 51 jaar oud, zoon van Eppo Geerts Kaldijk (wethouder) en Grietje Snelter (VI-y). Hayo is getrouwd te Oude pekela rond 1983, op ongeveer 24-jarige leeftijd met (gescheiden rond 1991) Hilda van der Laan (ongeveer 20 jaar oud), geboren in 1963, 48 jaar oud.

Uit dit huwelijk:


  • Home

  • Dit overzicht is gemaakt op maandag 30 mei 2011 met Haza-Data Plus 7.2f